Prawo Unii Europejskiej

Polski Rynek kapitałowy stał się częścią rynku Unii Europejskiej. Członkostwo Polski w UE oznacza także wpływ regulacji unijnych na polskie prawodawstwo. Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych świadome tego stanu aktywnie działa na poziomie Unii Europejskiej.
Jest członkiem organizacji o nazwie Europeanissuers – organizacji reprezentującej spółki notowane na giełdach krajów Unii Europejskiej. Celem organizacji jest wpływanie na proces tworzenia prawa unijnego w zakresie rynku kapitałowego, aby było ono przyjazne dla rynku, spółek i inwestorów. SEG reprezentowany jest zarówno w zarządzie tej organizacji, jak również kieruje jedną z Grup Roboczych tej organizacji w obszarze raportowania spółek.
Działając w ramach tej organizacji SEG może zarówno śledzić kierunki rozwoju regulacji unijnych, zgłaszać uwagi do tworzonych regulacji, jak również przygotowywać swoich członków na zmiany, które będą w niedalekiej przyszłości implementowane także do regulacji krajowych.

Ostatnia aktualizacja 30/08/2013
Podziel Się