Ryzyko sprawozdawczości w okresie kryzysu

Relacja z wydarzenia: 

W dniu 18 marca 2009 roku odbyło się seminarium pt. "Ryzyka sprawozdawczości w okresie kryzysu - sporządzenie sprawozdania jednostkowego i skonsolidowanego za 2008 rok", organizowanego przez Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych wraz z Giełdą Papierów Wartościowych, pod patronatem merytorycznym PKF Consult Sp. z o.o.

Opis

Seminarium było przeznaczone dla członków SEG.

Program

11.00 - 11.30  Powitalna kawa
11.30 -11.40

Otwarcie seminarium


Ewa Jakubczyk-Cały, Prezes Zarządu, PKF Consult Sp. z o.o.
Beata Stelmach, Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
Ludwik Sobolewski, Prezes Zarządu, Giełda Papierów Wartościowych

11.40 - 12.25

Symptomy kryzysu w spółce - wpływ na sprawozdawczość finansową


Ewa Jakubczyk-Cały, Prezes Zarządu, PKF Consult Sp. z o.o.

12.25 - 12.35 Przerwa kawowa
12.35 - 14.10  

Sprawozdawczość spółek

Zakres sprawozdawczości

 • wprowadzenie i polityka rachunkowości
 • bilans
 • rachunek zysków i strat
 • rachunek przepływów pieniężnych
 • zestawienie zmian w kapitale własnym
 • noty objaśniające

Podstawowe zasady sporządzania sprawozdań finansowych


Interpretacja i ocena sprawozdania finansowego

Dylematy oceny sprawozdawczości

 • Polityka rachunkowości
 • Oświadczenia zarządu spółki i ich rola w ocenie
 • Współpraca organów spółek z audytorem

 Małgorzata Szymańska, Wiceprezes Zarządu, PKF Audyt Sp. z o.o.

14.10 – 14.45 Lunch
14.45 – 16.15  

Dylematy oceny sprawozdawczości – rodzaje opinii audytora c.d.

 

 • Oszustwa i rachunkowość kreatywna
 • Zagadnienia kontynuacji działalności


Zadania audytora w zakresie sprawozdawczości

 • Zasady wyboru audytora, zmiana audytora, rotacja audytorów
 • Jak czytać opinię i raport audytora 


Zadania i odpowiedzialność organów spółek za sprawozdawczość w 2009 roku – regulacje ustawy o rachunkowości, KSH oraz Dyrektywy WE/43/2006


Ewa Jakubczyk-Cały, Prezes Zarządu, PKF Consult Sp. z o.o.

16.15 - 16.25   Zakończenie seminarium

Partnerzy

Patron Merytoryczny
  pkf_consult.jpg  
Zdjęcia dla wydarzeń: 
Ostatnia aktualizacja 24/10/2014
Podziel Się