SEG Q&A dotyczące możliwego przesunięcia ESEF 11.02.21

Kategoria: 
Regulacje
11/02/2021

W związku z wątpliwościami zgłaszanymi przez spółki członkowskie Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych opracowało i udostępniło zestaw pytania i odpowiedzi (Q&A) dotyczących potencjalnej możliwości przesunięcia stosowania ESEF. Przy opracowywaniu tych Q&A wykorzystano wiedzę ekspercką SEG i podmiotów współpracujących, doświadczenia organów zrzeszających emitentów z innych krajów UE jak też informacje zawarte na stronie internetowej UKNF. Odpowiedzi uwzględniają stan prawny i proceduralny aktualny na 11 lutego 2021 r. W miarę zmiany tego stanu opublikowane Q&A będą podlegały uzupełnieniu i modyfikacji. Obecnie przygotowane zostały odpowiedzi na następujące pytania:

 1. Czy wymóg ESEF zostanie przesunięty?
 2. Kiedy możemy się spodziewać zmienionych regulacji? 
 3. Czy w obecnej sytuacji prawnej można publikować raport zgodny z ESEF?
 4. Czy raport w ESEF powinien być w jednym pliku, czy poszczególne części składowe mogą być w osobnych plikach?
 5. W jakich formatach powinny być poszczególne składowe raportu rocznego? 
 6. Jak należy podpisać pliki będące elementami raportu rocznego?
 7. W jaki sposób należy dodać podpisy członków RN?
 8. W jakich formatach należy przekazać pliki biegłemu? 
 9. W jakim formacie powinna zostać opracowana opinia biegłego?
 10. Co zrobić, jeśli ESPI nie przyjmie raportu rocznego spółki? 
 11. Jaki plik i w jakim formacie należy przekazać do KRS?
 12. Jak powinny w obecnej sytuacji niepewności regulacyjnej zachować się spółki zobowiązane do tagowania sprawozdań finansowych?
 13. Czy tagowanie powinno zostać przeprowadzone w oparciu o taksonomię 2019, czy 2020? 
 14. Jaki obowiązek ciąży w obecnej sytuacji na spółkach giełdowych, które nie są zobowiązane do tagowania sprawozdań w iXBRL?
 15. Jakie są możliwości outsourcingu usługi tagowania i konwersji do określonych formatów? 
 16. Jakie są najprostsze możliwości konwersji plików do formatu XHTML?
 17. Z jakim ryzykiem powinny się liczyć spółki oczekujące na przesunięcie wdrożenia wymogu ESEF?
 
Tagi: 
Ostatnia aktualizacja 23/04/2021
Podziel Się