Seminarium dla potencjalnych debiutantów - rynek regulowany i NewConnect.

Relacja z wydarzenia: 

Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych i Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie miała przyjemność zaprosić na Seminarium dla potencjalnych debiutantów - rynek regulowany i NewConnect., które odbyło się dnia 9 grudnia 2009 roku w Sali Notowań, warszawskiej GPW,  ul. Książęca 4.

Opis

Seminarium adresowane było do spółek, które planują debiut giełdowy, poświęcone było tematyce prospektu, raportów okresowych, bieżących, a także specyfice raportowania na NewConnect. Uczestnicy dowiedzieli się dlaczego tak ważne jest przygotowanie relacji z otoczeniem rynkowym przed wprowadzeniem spółki na parkiet i jak to zrobić.

Udział w seminarium był bezpłatny, liczba miejsc ograniczona, decydowała kolejność zgłoszeń.

Program

 11.00 - 11.30

Rejestracja uczestników i powitalna kawa

11.30 - 11.40

Otwarcie seminarium


Beata Stelmach, Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
Ludwik Sobolewski, Prezes Zarządu, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA

11.40 - 12.20

Prospekt

 • Zakres informacji zawartych w prospekcie
 • Odpowiedzialność za informacje zawarte w prospekcie
 • Procedura wnioskowania o dopuszczenie do obrotu
 • Jakość prospektu a dynamika prac nad wnioskiem o dopuszczenie do obrotu

Przemysław Jastrzębski, Manager ds. emisji akcji, BZ WBK

12.20 - 13.00

Raporty okresowe – po co, komu, co i jak raportujemy

 • Jak przygotować spółkę do wypełniania okresowych (i nie tylko) obowiązków
 • informacyjnych
 • Organizacja „raportowania” w spółce
 • Zasady zobowiązują
 • Ustawy, Dyrektywy, Zalecenia, Rozporządzenia, Praktyki, Regulaminy, Procedury.
 • Kilka słów o sporządzaniu i publikacji raportów okresowych
 • Komunikacja wyników finansowych (minikompendium)

Piotr Bieżuński, Wiceprezes Zarządu, Polski Instytut Relacji Inwestorskich

13.00 - 13.15 Przerwa kawowa
13.15 - 13.55

Raporty bieżące

 • Zakres raportowania
 • Obieg informacji w spółce
 • Upoufnianie informacji

Przemysław Wasilewski, Kierownik Wydziału Relacji Inwestorskich, PGE Polska Grupa Energetyczna SA

13.55 - 14.35

Raporty giełdowe oraz specyfika raportowania na NewConnect

 • Zakres wymogów raportowania
 • Raportowanie dot. DPSN
 • Raportowanie spółek notowanych na NewConnect

Agnieszka Gontarek, Dyrektor Działu Emitentów, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie są

14.35 - 15.15

Relacje inwestorskie

 • Znaczenie relacji inwestorskich
 • Obowiązki informacyjne a relacje inwestorskie
 • Strona internetowa jako kluczowe medium komunikacji z inwestorami

Dariusz Jarosz, Prezes Zarządu, Martis Consulting Sp. z o.o.
Małgorzata Przybylska, Wiceprezes Zarządu, Martis Consulting Sp. z o.o.

15.15 - 15.45
Lunch

Partnerzy

Patroni Medialni
logo_rzepa.jpg   parkiet_04_grudnia_2008_r_thumb150.jpg

 

Zdjęcia dla wydarzeń: 
Ostatnia aktualizacja 24/10/2014
Podziel Się