Seminarium: obowiązki informacyjne i komunikacja w spółce

Relacja z wydarzenia: 

W dniu 29 czerwca 2007 roku odbyło się  szkolenie z cyklu ,,O czym spółka wiedzieć powinna: obowiązki informacyjne oraz komunikacja i budowa polityki informacyjnej”.

Opis

Seminarium skierowane było do członków kierownictwa i do osób odpowiedzialnych w spółce za pion komunikacji, relacji inwestorskich, kontaktów z rynkiem.

Z kontaktów z emitentami wynika, że  wiedza przekazywana na szkoleniach SEG pomaga w odpowiednim usytuowaniu zespołu komunikacji w strukturze organizacyjnej spółki,  a ułatwia  przygotowanie się do nowej roli – roli spółki giełdowej.

Szkolenie składa się z dwóch głównych bloków tematycznych, omówionych na jednym kilkugodzinnym spotkaniu. Pierwszy poświęcony jest komunikacji i budowaniu polityki informacyjnej w spółce i obejmuje zagadnienia:

  • co jest niezbędne do budowy polityki informacyjnej
  • jak identyfikować otoczenie emitenta
  • jak zarządzać informacją wewnątrz spółki
  • jak układać współpracę z różnymi grupami klientów i podmiotów współpracujących
  • jak radzić sobie w sytuacjach kryzysowych (czarny PR, zdarzenia losowe etc.).

Sesja druga - poświęcona obowiązkom informacyjnym spółki, jakie pojawiają się w momencie wejścia na giełdę:

  • obowiązki związanym z prospektem – aktualizacja
  • raporty bieżące i okresowe
  • obowiązki emitenta wynikające z regulacji GPW
Ostatnia aktualizacja 24/10/2014
Podziel Się