Seminarium: Przestępstwa gospodarcze

Relacja z wydarzenia: 

W dniu 9 kwietnia 2008 roku odbyło się seminarium poświęcone przestępstwom gospodarczym.

Opis

Organizatorzy
  logo_15_seg.jpg  

PRZESTĘPSTWA GOSPODARCZE

„Każde przedsiębiorstwo jest przedmiotem przestępstwa, niektóre dotychczas tego nie odkryły”
Warszawa, 9 kwietnia 2008 r.
Sala New Connect
GPW, ul Książęca 4, Warszawa

Prelegenci:

Filip Dopierała – Adwokat, Radca prawny
Robert Oliwa –Doradca Podatkowy, Radca prawny
Michał Rapacki - detektyw

Program

11.30-11.35

Otwarcie seminarium i powitanie uczestników

 

Beata Stelmach, Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

11.35-12.00 Wprowadzenie – ogólne informacje dotyczące nadużyć i oszustw w przedsiębiorstwach
12.00-12.15 Składniki przedsiębiorstwa zagrożone przestępstwami gospodarczymi
12.15-12.30 Przerwa kawowa
12.30-13.30 Poszczególne rodzaje przestępstw powodujących szkodę w przedsiębiorstwie
13.30–13.45 Strona dokonująca przestępstw na szkodę przedsiębiorstwa - „ryzykowne” stanowiska i funkcje
13.45-14.30 Lunch
14.30-15.20 Wykrywanie przestępstw na szkodę przedsiębiorstwa
15.20-16.00

Identyfikacja ryzyka i szkody związanej z popełnieniem przestępstwa. Konsekwencje przestępstw na szkodę firmy

16.00-16.25 Zapobieganie przestępstwom i nadużyciom, mechanizmy prewencyjne
16.25-16.30

Podsumowanie i zakończenie


Beata Stelmach, Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

Patrtnerzy

Patronat Merytoryczny
  logo_lta.jpg  Ostatnia aktualizacja 24/10/2014
Podziel Się