Seminarium - przygotowanie prospektu emisyjnego

Relacja z wydarzenia: 

27 maja 2008 roku na Sali Notowań GPW, odbyło się seminarium poświęcone prospektom emisyjnym.

Opis

Organizatorzy
logo_gpw_1_thumb175.jpg   logo_15_seg.jpg

Program

11.00 – 11.15

Powitanie


Przedstawiciel Zarządu GPW
Beata Stelmach – Prezes Zarządu SEG
Ewa Jakubczyk – Cały – Prezes Zarządu PKF Consult

11.15 – 12.00

Giełda – kryteria wyboru, przygotowanie i przeprowadzenie publicznej emisji akcji


Paweł Sikora – Dyrektor, Dom Inwestycyjny Bre Banku S.A.

12.00 – 12.30

Nowa procedura prospektowa


Przedstawiciel KNF

12.30 – 12.45 Przerwa kawowa
12.45 – 13.15

Udział Kancelarii Prawnej w przygotowaniu prospektu emisyjnego


Kancelaria prof. Marek Wierzbowski

13.15 – 14.00

Część finansowa prospektu emisyjnego


Ewa Jakubczyk-Cały – Prezes Zarządu PKF Consult

14.00 – 14.30

Zastosowanie MSR


Ewa Jakubczyk-Cały – Prezes Zarządu PKF Consult

14.30 – 14.45 Przerwa kawowa
14.45 – 15.15

Informacje prognozowane i szacunki, informacje pro-forma


Małgorzata Szymańska – Dyrektor Departamentu Audytu PKF Consult

15.15 – 15.30

Współpraca z audytorem w procesie sporządzenia prospektu


Małgorzata Szymańska – Dyrektor Departamentu Audytu PKF Consult

15.30 – 16.00

Opcje menadżerskie – aspekty prawne


Agnieszka Chamera – Dyrektor Departamentu Prawno-Podatkowego PKF Consult

16.00 – 16.30

Opcje menadżerskie – aspekty finansowe


Ewa Jakubczyk-Cały – Prezes Zarządu PKF Consult

16.30 – 17.00 Obiad

Transmisja

Transmisję internetową zapewnia:

logo_wse_infoengine.jpg

Ostatnia aktualizacja 24/10/2014
Podziel Się