Seminarium „Wpływ kultury włączającej na wyniki firmy. Narzędzia, wskaźniki, dobre praktyki.”

Kategoria: 
Patronaty SEG
14/05/2019

kingdom.png

28 maja 2019 roku odbędzie się seminarium „Wpływ kultury włączającej na wyniki firmy. Narzędzia, wskaźniki, dobre praktyki.” Patronem wydarzenia jest Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych.

Seminarium, w czasie którego przedstawiciele wiodących spółek od samego rana będą wymieniać się doświadczeniami, nowatorskimi pomysłami i sprawdzonymi rozwiązaniami w kreowaniu takiej kultury organizacyjnej, która sprzyja różnorodności, wspiera  kreatywność i wydajność pracowników i tworzy bezpieczne miejsca pracy dla wszystkich, jednocześnie zwiększając sukces finansów firmy.

Swój udział w wydarzeniu, na które złożą się dwie części: Inspiratorium i Instrumentarium, zapowiedzieli już przedstawiciele m.in. IBM, Henkel, General Electric oraz Poczta Polska S.A. Nie zabraknie także przedstawicieli think-tanków i organizacji pozarządowych, które wspierają polskich przedsiębiorców we wdrażaniu zarządzania różnorodnością. Oprócz ekspertów Polskiego Instytut Praw Człowieka i Biznesu, będą z nami m.in. Strefa różnorodności, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Workplace Pride, Fundacja Aktywizacja, Lambda czy Diversity Hub.

Celem spotkania jest dostarczenie inspiracji, narzędzi, rozwiązań i wymiana dobrych praktyk w kreowaniu włączającej kultury organizacyjnej i zarządzaniu różnorodnością. Przyjrzymy się sekwencji działań, które należy podjąć, aby firma osiągnęła poziom dojrzałości, który doprowadzi do osiągnięcia długoterminowych wyników i umożliwi wdrożenie zarządzania różnorodnością, a ogólniej – kultury pracy sprzyjającej włączeniu społecznemu. Omówimy również, dlaczego próba wdrożenia polityk, dla których interesariusze, a w szczególności pracownicy, nie są jeszcze gotowi, tylko dlatego, że „wszyscy to robią” może – choć dobrze przemyślana – przynieść odwrotny skutek w dłuższej perspektywie.  Zamierzamy także wyjaśnić różnicę między często używanymi zamiennie pojęciami, takimi jak np. zapobieganie dyskryminacji, równe traktowanie i zarządzanie różnorodnością, aby wskazać, że kluczowe jest, aby firma była w stanie ocenić, gdzie jest na swojej drodze w budowaniu kultury włączającej, aby umożliwić jej wybór lub opracowanie środków, które są najlepiej dostosowane do poziomu świadomości wśród interesariuszy oraz możliwości i potrzeb firmy.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęła Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Niderlandzko-Polska Izba Handlowa, Konfederacja Lewiatan, Karta Różnorodności koordynowana przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu, oraz Vital Voices Poland. Patronat medialny nad wydarzeniem objął dziennik „Rzeczpospolita”.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, liczba miejsc jest ograniczona.

Rejestracji na wydarzenie należy dokonać wypełniając formularz zgłoszeniowy

Seminarium odbędzie się w godzinach 10 - 16.30, w Sali konferencyjnej  Ambasady Królestwa Niderlandów w Polsce, ul. Kawalerii 10, Warszawa.

Więcej informacji o seminarium znajduje się na stronie  Instytutu http://pihrb.org/3210-2/

Osoba kontaktowa:
Beata Faracik, Prezeska Zarządu, Polski Instytut Praw Człowieka i Biznesu
Tel: + 48 503111721;  Email: beata.faracik@pihrb.org

Ostatnia aktualizacja 14/05/2019
Podziel Się