Senat za przesunięciem ESEF

Kategoria: 
Prawo Krajowe
29/03/2021

W dniu 25 marca 2021 r. Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 25 lutego 2021 r. ustawy o zmianie ustawy – Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw, przyjął ją bez poprawek. Zgodnie z art. 24 ww. ustawy, emitent giełdowy może zdecydować o niestosowaniu ESEF do raportów rocznych oraz skonsolidowanych raportów rocznych za rok obrotowy rozpoczynający się w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2020 r., i sporządzić te raporty na zasadach dotychczasowych. Przepis ten stosuje się również do raportów rocznych sporządzonych przed dniem wejścia w życie niniejszego przepisu. Art. 24 ww. ustawy wchodzi w życie w dniu następnym po jej ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw. Nastąpi to po podpisaniu ustawy przez Prezydenta.

Tagi: 
Ostatnia aktualizacja 22/04/2021
Podziel Się