Sprawozdawczość śródroczna spółek giełdowych - obecne i przyszłe wyzwania w sprawozdawczości MSSF - RELACJA

Relacja z wydarzenia: 

Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych i firma Deloitte mieli przyjmeność zaprosić na seminarium "Sprawozdawczość śródroczna spółek giełdowych - obecne i przyszłe wyzwania w sprawozdawczości MSSF", które odbyło się 9 maja 2012 roku w Sali Notowań warszawskiej GPW (ul. Książęca 4).

Opis

Organizatorzy
logo_deloitte_thumb175.jpg   logo_od_1993_thumb150.jpg


Podczas konferencji omówione zostały kluczowe kwestie dotyczące sprawozdawczości finansowej, istotne z perspektywy spółek notowanych na giełdzie, które omówiliśmy pod kątem przygotowania sprawozdań śródrocznych. Szczególną uwagę poświęciliśmy wybranym zagadnieniom, dotyczącym rozliczania połączeń jednostek gospodarczych, które jak obserwujemy są ostatnio aktualnym tematem, w związku z licznymi reorganizacjami grup kapitałowych oraz większą aktywnością na rynku transakcji fuzji i przejęć. Zbliża się również nieuchronnie wejście w życie szeregu nowych standardów. Chcieliśmy zwrócić Państwa uwagę na dwa zagadnienia związane z ich wdrożeniem: kwestie dotyczące rozpoznawania i wyceny przychodów od strony konsekwencji wpływu zmian na przykładowe branże (m.in. telekomunikacyjną, informatyczną, motoryzacyjną, detaliczną) oraz zagadnienia dotyczące rozliczania wspólnych ustaleń umownych (nowy MSSF11). Tradycyjnie przedstawiliśmy również aktualne zmiany podatkowe, istotne przy sporządzaniu raportów śródrocznych. Podczas konferencji skoncentrowaliśmy się przede wszystkim na praktycznych aspektach stosowania przepisów, również tych, które niejednokrotnie budzą wątpliwości interpretacyjne.

Dzięki udziałowi w konferencji zyskali Państwo okazję do bezpośredniej wymiany doświadczeń i poglądów z ekspertami i praktykami biznesu. Mieli Państwo również możliwość indywidualnych konsultacji konkretnych problemów z ekspertami firmy Deloitte.

Konferencja skierowana była do dyrektorów finansowych, członków zarządów odpowiedzialnych za finanse i rachunkowość, głównych księgowych, przedstawicieli działów prawnych i finansowych spółek giełdowych należących do SEG.

Udział w spotkaniu był bezpłatny.

Autorem zdjęć jest Małgorzata Drążek


Program

11.45 – 12.00 Rejestracja uczestników i powitalna kawa
12.00 – 12.10

Otwarcie seminarium

Zbigniew Adamkiewicz, Partner w dziale audytu, Deloitte

dr Mirosław Kachniewski, Prezes Zarządu, SEG

12:10 – 12:45

Przykładowe niezgodności w rocznych sprawozdaniach finansowych i ich wpływ na sprawozdania półroczne

 • Obszary zastrzeżeń podmiotów uprawnionych do badania w opiniach i raportach.
 • Wymogi MSSF dot. ujawnień – wnioski z analizy sprawozdań finansowych.
Ewa Dudkowska, Z-ca Dyrektora Departamentu Ofert Publicznych i Informacji Finansowej, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego
12:45 – 13:30

Połączenia jednostek gospodarczych – czy ważna jest tylko wartość godziwa nabytych aktywów netto?

 • Udziały niestanowiące kontroli:
 • Jak je wyceniać;
 • Wpływ na test na utratę wartości firmy;
 • Konsekwencje kapitałowe przy późniejszym wykupie udziałów.
 • Wynagrodzenie warunkowe:
 • Definicja oraz kiedy należy je uwzględniać;
 • Kapitał czy zobowiązanie finansowe - jak ujmować późniejsze zmiany.

Marcin Samolik, Starszy Menedżer w dziale audytu, Deloitte

13:30 – 14:00

Wspólne ustalenia umowne

 • Wspólne działania i wspólne przedsięwzięcia, Identyfikacja, prezentacja.
 • Przykład wpływu MSSF 11 na branżę nieruchomości.
 • Porównanie MSR 31 i MSSF 11.

Piotr Świętochowski, Dyrektor w dziale audytu, Deloitte

14:00 – 14:30 Przerwa kawowa
14:30 – 15:00

Na kogo wpłyną zmiany w zakresie rozpoznawania przychodów? – wpływ zmian na wybrane branże

 • Sprzedaż wieloelementowa.
 • Zmiany w podejściu do wyceny (cena transakcji, wycena upustów i rabatów dla klientów, prawa zwrotu, wartość pieniądza w czasie).
 • Ograniczenia co do rozpoznania przychodu.

Monika Jakubczyk, Dyrektor w dziale audytu, Deloitte

15:00 – 15:30

Podatki: nowe orzecznictwo, praktyka, dyskutowane zmiany

 • Możliwość zaliczenia do kosztów podatkowych wydatków związanych z emisją akcji, która nie doszła do skutku w świetle niedawnego wyroku NSA.
 • Odliczenie VAT od wydatków na emisję akcji w świetle najnowszych interpretacji prawa podatkowego i orzecznictwa.
 • „Nowe” podejście do agio przy aportach rzeczowych.
 • Linia orzecznicza dotycząca dywidend rzeczowych i podobnych form dystrybucji majątku do właściciela.
 • Opodatkowanie CIT spółek komandytowo akcyjnych.

Aleksander Kot, Starszy Menedżer w dziale doradztwa podatkowego, Deloitte

15:30 – 16:00 Lunch

Partnerzy

Patroni
logo_gpw_1_thumb150.jpg logo_knf_0_thumb150.gif logo_cedur.jpg
Patroni Medialni
logo_pap_200_thumb100.jpg   logo_ipo_thumb100.jpg


Materiały

Zachęcamy do zapoznania się z materiałami konferencyjnymi:

Prezentacja Komisji Nadzoru Finansowego oraz Deloitte

Pobierz

Kontakt

Kontakt w sprawie Seminarium:

ab.jpgAgata Bednarczyk
Manager ds. Konferencji
tel.: (22) 692 49 45
e-mail: agata.bednarczyk@seg.org.pl


Zdjęcia dla wydarzeń: 
Ostatnia aktualizacja 24/10/2014
Podziel Się