Strategia rozwoju rynków kapitałowych w czasach pocovidowych

Kategoria: 
Inne regulacje
29/04/2021

Potrzeby makroekonomiczne unijnych gospodarek oraz zmieniony poziom percepcji unijnych regulatorów spowodowały, iż w ramach unijnej organizacji EuropeanIssuers, której SEG jest członkiem, opracowaliśmy kilka dokumentów mających na celu dostosowanie wymogów regulacyjnych do realnych potrzeb rynku. Jednym z nich jest Strategia rozwoju rynków kapitałowych w czasach pocovidowych przekazana nie tylko decydentom na poziomie unijnym, ale także osobom mającym wpływ na kształtowanie regulacji w poszczególnych państwach członkowskich. 

Tagi: 
Ostatnia aktualizacja 29/04/2021
Podziel Się