Tarcza Antykryzysowa 3.0

Kategoria: 
Prawo Krajowe
04/05/2020

W dniu 30.04.2020 r. Sejm przyjął projekt ustawy zwany Tarczą Antykryzysową 3.0, który obejmuje m.in. przesunięcie terminów związanych z obligatoryjną dematerializacją akcji. Stosowny projekt ustawy przewiduje, że pierwsze wezwanie do złożenia dokumentów akcji dokonuje się do dnia 30.09.2020 r. a nie, jak to jest na dzień dzisiejszy, do 30.06.2020 r. Zmiana ta jest zgodna z postulatem SEG skierowanym do Ministerstwa Sprawiedliwości pismem z dnia 20 marca 2020 r. (czytaj więcej tu). Wprowadzenie tego przepisu umożliwiłoby już w każdej spółce akcyjnej przesunięcie ZWZA odpowiednio o 2 lub 3 miesiące. Bez powyższej zmiany, mimo przesunięcia terminu ZWZA przepisami Tarczy Antykryzysowej 1.0, spółki które są zobligowane do dematerializacji akcji (lub ew. warrantów subskrypcyjnych) i wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy, musiałyby zwołać ZWZA w terminie do 30.06.2020 r.

Ostatnia aktualizacja 04/05/2020
Podziel Się