Testy systemu ESPI

Kategoria: 
Prawo Unii Europejskiej
19/01/2021

W dniu 15 stycznia 2021 r. UKNF opublikował komunikat w sprawie możliwości przesyłania w środowisku produkcyjnym ESPI testowych wersji raportów rocznych sporządzonych w formacie ESEF. Komunikat ten zawiera przewodnik opisujący sposób przeprowadzenia testów, w których mogą wziąć udział wszyscy emitenci posiadający konta w systemie ESPI bez konieczności dodatkowego zgłoszenia lub rejestracji. Testy te rozpoczęły się 11 stycznia 2021 r. i zgodnie z deklaracją UKNF potrwają do 15 lutego 2021 r. 

W ramach powyższych testów UKNF przygotował 3 formularze ESPI za pośrednictwem których można będzie przesyłać testowe raporty. Są one przeznaczone dla:

  • jednostkowych raportów rocznych, sporządzonych w formacie XHTML (Formularz TEST_RR),
  • skonsolidowanych raportów rocznych, sporządzonych w formacie XHTML oraz zawierających skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzane według MSR ze znacznikami XBRL (Formularz TEST_SRR), 
  • skonsolidowanych raportów rocznych, sporządzonych w formacie XHTML oraz zawierających skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzane według standardów rachunkowości innych niż MSR (Formularz TEST_SRR-I).

Stworzony został również moduł walidacyjny ESEF weryfikujący zgodność przesyłanego załącznika z formatem ESEF a w kanale zwrotnym ESPI zaimplementowana została funkcjonalność weryfikacji wyników raportów ESEF.

Jednocześnie informujemy, że powyższej problematyce będzie poświęcone webinarium SEG w ramach cyklu - Wyzwania raportowania rocznego za 2020: "iXBRL", które odbędzie się 2 lutego 2021 r . Podczas webinarium omówione zostaną takie zagadnienia, jak przesunięcie ESEF, możliwe scenariusze działań spółek, raportowanie ESEF za rok 2020 oraz przygotowania do raportowania za rok 2021. Udział w webinarium dla przedstawicieli członków SEG jest bezpłatny a rejestracji dokonuje się za pośrednictwem formularza na stronie internetowej SEG.

Tagi: 
Ostatnia aktualizacja 23/04/2021
Podziel Się