Ustawa z dnia 25 lutego 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw opublikowana

Kategoria: 
Regulacje
14/04/2021

W dniu 13 kwietnia 2021 r. w Dzienniku Ustaw została opublikowana ustawa z dnia 25 lutego 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw. Z punktu widzenia przesunięcia ESEF, istotny jest art. 24 ww. ustawy, zgodnie z którym emitent giełdowy może zdecydować o niestosowaniu ESEF do raportów rocznych oraz skonsolidowanych raportów rocznych za rok obrotowy rozpoczynający się w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2020 r. i sporządzić te raporty na zasadach dotychczasowych. Ponadto ww. ustawa przewiduje, że przepis ten stosuje się również do raportów rocznych sporządzonych przed dniem wejścia w życie niniejszego przepisu.

Zgodnie z art. 26 pkt 1 ww. ustawy, art. 24 wchodzi w życie w dniu następującym po dniu publikacji, tzn. w dniu 14 kwietnia 2021 r. 

Wejście w życie powyższej regulacji nie wyklucza możliwości skorzystania przez spółki giełdowe z formatu ESEF przy sporządzaniu raportów rocznych już za 2020 r. 

Dziennik Ustaw 2021 r. poz. 680

Tagi: 
Ostatnia aktualizacja 22/04/2021
Podziel Się