Uwagi SEG do projektu DPSN 2021

Kategoria: 
Inne regulacje
01/12/2020

W dniu 30 listopada 2020 r. Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych przekazało pismo z uwagami do projektu Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021. Kształt pisma uwzględnia uwagi przekazane podczas przeprowadzonych w dniach 16.11-30.11.2020 r. siedmiu spotkań konsultacyjnych ze spółkami członkowskimi. 

Przypominamy, że projekt DPSN2021 został przygotowany przez działający przy Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. Komitet ds. Ładu Korporacyjnego i został przekazany do konsultacji środowiska rynku kapitałowego 6 listopada 2020 r. Do projektu dolączono także objaśnienia do wybranych zasad zawartych w projekcie, które będą stanowić podstawę do opracowania dokumentu towarzyszącego DPSN2021. Wejście w życie DPSN2021 planowane jest na początek 2021 roku, z zachowaniem okresu przejściowego umożliwiającego spółkom giełdowym dostosowanie się do treści nowych zasad i przygotowanie się do wypełnienia obowiązków informacyjnych dotyczących ładu korporacyjnego.

 

Zachęcamy do zapoznania się z uwagami przekazanymi przez SEG.

Pismo SEG ws. DPSN

Tagi: 
Ostatnia aktualizacja 22/12/2020
Podziel Się