V Forum Sporów Korporacyjnych

Relacja z wydarzenia: 

Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych wraz z Partnerami konferencji: Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie oraz kancelariami prawnymi - Dentons, Prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy - Adwokaci i Radcowie Prawni, Wardyński i Wspólnicy - miało przyjemność zaprosić na "V Forum Sporów Korporacyjnych", które odbyło się 29 września 2015 roku w Sali Notowań warszawskiej GPW (ul. Książęca 4, II piętro). Partnerem Technologicznym wydarzenia był Unicomp-WZA.

Video z wydarzenia jest dostępne na    www.segnet.org.pl


Relacja Video z V Forum Sporów Korporacyjnych


Video

Opis

Podczas spotkania zaprezentowaliśmy 4 bloki tematyczne poświęcone zagadnieniom prawnym, istotnym z punktu widzenia spółki giełdowej. W pierwszej kolejności postaraliśmy się znaleźć odpowiedź na pytanie: Czy polskim spółkom publicznym grożą pozwy zbiorowe akcjonariuszy? W gronie ekspertów z dziedziny prawa rynku kapitałowego, omówiliśmy możliwe przesłanki (nierzetelność publikowanych informacji, szkody wynikające z insider trading, sprzeciwy wobec połączeń, odpowiedzialność prospektowa), polskie regulacje i kierunek orzecznictwa Sądu Najwyższego (rozszerzenie zakresu stosowania ustawy), ryzyka dla spółek i ich władz oraz możliwości ich minimalizacji, a także przygotowanie do obrony przed pozwem zbiorowym (sygnały ostrzegawcze, mechanizmy kontroli wewnętrznej, szybkość reagowania, profesjonalna pomoc prawna). Następnie skoncentrowaliśmy się na roli rady nadzorczej w kontekście informacji o spółce. Przedstawiliśmy między innymi zagadnienia związane z dostępem do informacji i możliwości przekazywania ich akcjonariuszom (w tym Skarbowi Państwa), dostępem do informacji w ramach grup kapitałowych, funkcjonowaniem członków Rady Nadzorczej jako reprezentantów akcjonariuszy mniejszościowych oraz odpowiedzialnością dotyczącą obiegu informacji w spółce w kontekście regulacji MAR.

Podczas drugiej części Forum dyskutowaliśmy kwestie związane z ochroną przed niekorzystnymi transakcjami spółki z podmiotami powiązanymi (dostęp akcjonariuszy do informacji na temat spółki i transakcji dokonywanych z jej udziałem, ograniczenia dotyczące transakcji pomiędzy spółką a jej podmiotami powiązanymi, odpowiedzialność członków władz spółki wobec samej spółki i wobec akcjonariuszy - rozwiązania krajowe i zagraniczne, roszczenia wynikające ze szkody pośredniej - spadek wartości akcji na skutek niekorzystnych rozporządzeń majątkiem spółki) oraz procedurą restrukturyzacyjną na podstawie nowego prawa restrukturyzacyjnego (optyka potrzeby zarządu a rady co do konieczności wszczęcia procedury restrukturyzacyjnej, kwestia sporów odnośnie przedmiotu i procedury restrukturyzacji - wejście w procedurę drugiej szansy, problem wykonywania zasady zwiększonej aktywności wierzycieli w procedurze restrukturyzacyjnej versus prawa właścicielskie).

Konferencja była skierowana do działów prawnych w spółce giełdowej.

Program

13:00 - 13:15 Rejestracja uczestników i kawa powitalna
13:15 - 13:30

Otwarcie forum
Prof. Katarzyna Bilewska, Partner, Dentons
Marcin Marczuk, Partner, Prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy - Adwokaci i Radcowie Prawni
Danuta Pajewska, Radca Prawny, Partner, Wardyński i Wspólnicy

Dr Mirosław Kachniewski, Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

13:30 - 14:15

Debata I: Czy polskim spółkom publicznym grożą pozwy zbiorowe akcjonariuszy?

 • Możliwe przesłanki: nierzetelność publikowanych informacji, szkody wynikające z insider trading, sprzeciwy wobec połączeń, odpowiedzialność prospektowa
 • Polskie regulacje i kierunek orzecznictwa SN (rozszerzenie zakresu stosowania ustawy)
 • Ryzyka dla spółek i ich władz oraz możliwości ich minimalizacji
 • Przygotowanie do obrony przed pozwem zbiorowym - sygnały ostrzegawcze, mechanizmy kontroli wewnętrznej, szybkość reagowania, profesjonalna pomoc prawna

Moderator:

Dr Mirosław Kachniewski, Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych


Uczestnicy:

Anna Krysiak, Partner, Prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy - Adwokaci i Radcowie Prawni

Patrick Radzimierski, Partner, Dentons

Kinga Ziemnicka, Radca Prawny, Wardyński i Wspólnicy

14:15-15:00

Debata II: Rola rady nadzorczej a informacje o spółce

 • Dostęp do informacji a możliwość przekazywania ich akcjonariuszom (w tym Skarbowi Państwa)
 • Dostęp do informacji w ramach grup kapitałowych
 • Funkcjonowanie członków Rady Nadzorczej jako reprezentantów akcjonariuszy mniejszościowych
 • Odpowiedzialność związana z obiegiem informacji w spółce w kontekście regulacji MAR

Prowadzący:

Dariusz Witkowski, Wiceprezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

 

Uczestnicy:
Prof. Aleksander Chłopecki, Of Counsel, Dentons
Marcin Marczuk, Partner, Prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy - Adwokaci i Radcowie Prawni
Danuta Pajewska, Radca Prawny, Partner, Wardyński i Wspólnicy

15:00-15:15 Przerwa kawowa
15:15-16:00

Debata III: Ochrona przed niekorzystnymi transakcjami spółki z podmiotami powiązanymi

 • Dostęp akcjonariuszy do informacji na temat spółki i transakcji dokonywanych z jej udziałem
 • Ograniczenia dotyczące transakcji pomiędzy spółką a jej podmiotami powiązanymi
 • Odpowiedzialność członków władz spółki wobec samej spółki i wobec akcjonariuszy - rozwiązania krajowe i zagraniczne
 • Roszczenia wynikające ze szkody pośredniej - spadek wartości akcji na skutek niekorzystnych rozporządzeń majątkiem spółki

Prowadzący:

Dariusz Witkowski, Wiceprezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

 

Uczestnicy:
Paweł Grabowski, Partner, Dentons

Marcin Marczuk, Partner, Prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy - Adwokaci i Radcowie Prawni

Marcin Pietkiewicz, Radca Prawny, Wardyński i Wspólnicy

16:00-16:45

Debata IV: Procedura restrukturyzacyjna na podstawie nowego prawa restrukturyzacyjnego

 • Optyka potrzeby zarządu a rady co do konieczności wszczęcia procedury restrukturyzacyjnej
 • Kwestia sporów odnośnie przedmiotu i procedury restrukturyzacji (wejście w procedurę drugiej szansy)
 • Problem wykonywania zasady zwiększonej aktywności wierzycieli w procedurze restrukturyzacyjnej versus prawa właścicielskie

Prowadzący:

Dariusz Witkowski, Wiceprezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

 

Uczestnicy:
Prof. Michał Królikowski, Associate Partner, Prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy - Adwokaci i Radcowie Prawni

Krzysztof Libiszewski, Radca Prawny, Wspólnik, Wardyński i Wspólnicy

Anna Maria Pukszto, Partner, Dentons

16:45-17:15 Lunch

Partnerzy

Partnerzy
gpw_pl_cmyk_1.jpg   logo_dentons_thumb175.jpg
kancelaria_profwierzbowski-logo_0.jpg   wiw_kolor_1.jpg
  Partner Technologiczny
  unicomp_0.jpg  
Patroni Medialni
bankier_logo_final_2014_03_26_thumb175.j logo_gpw_media_thumb250.jpg logo_inwestycje_krzywe_1_thumb150.jpg

manager_www_0.jpg

logo_biznes_1_thumb175.jpg logo_stockwatch_thumb150.jpg

Materiały

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami z konferencji:

 • Nowe prawo restrukturyzacyjne
  Prof. Michał Królikowski, Associate Partner, Prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy - Adwokaci i Radcowie Prawni

Prezentacja

 • Wyniki głosowania - Pytania do publiczności

Prezentacja

 

Transmisja

Transmisję online przeprowadziło GPW Media.

logo_gpw_media_thumb250.jpg

Kontakt

Kontakt w sprawie Forum:

ab.jpgAgata Bednarczyk
Manager ds. Konferencji
Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
tel.: (22) 692 49 45
e-mail: agata.bednarczyk@seg.org.pl

 

 

Kontakt w sprawie członkostwa w SEG:

asia_ok.jpgJoanna Bielecka
Manager ds. Komunikacji z Emitentem
Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
tel.: (22) 826 26 89
e-mail: joanna.bielecka@seg.org.pl

 

 

 

Zdjęcia dla wydarzeń: 
Ostatnia aktualizacja 19/10/2015
Podziel Się