V Kongres Prawników Spółek Giełdowych SEG

Relacja z wydarzenia: 

Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych miało przyjemność zaprosić na V Kongres Prawników SEG, który odbył się w dniach 4-5 marca 2014 roku w Centrum Kongresowym Hotelu Warszawianka w Jachrance. Partnerstwo nad wydarzeniem objęli: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie i Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych jako Partnerzy Instytucjonalni, firma Unicomp-WZA jako Partner Technologiczny,  kancelarie prawne: GESSEL Koziorowski, K&L Gates, RKKW - KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy, PROF. MAREK WIERZBOWSKI i Partnerzy - Adwokaci i Radcowie Prawni oraz Wardyński i Wspólnicy jako Partnerzy. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego objął przedsięwzięcie patronatem merytorycznym.

Kolejna, 6. edycja Kongresu Prawników Spółek Giełdowych SEG zaplanowana jest na 17-18 lutego 2015 roku. Już dzisiaj serdecznie Państwa zapraszamy!

Zachęcamy do obejrzenia relacji video z wydarzenia:

Video

Opis

Pierwszego dnia zaplanowaliśmy trzy sesje plenarne - jak raportować bez rozporządzenia, raportowanie danych finansowych oraz najlepsze praktyki WZA. Po części merytorycznej uczestników zaprosiliśmy do udziału w Wieczorze Ostatkowym, połączonym z kolacją i zabawą przy muzyce.

Jak co roku, drugiego dnia Kongresu, odbyły się zajęcia praktyczne, podczas których poruszyliśmy zagadnienia prawne dotyczące m.in. głośnych sporów na WZA i po ich zakończeniu, finansowania spółek publicznych, odpowiedzialności doradców za niewypełnienie obowiązku informacyjnego, projektu nowej ustawy o obligacjach, compliance w praktyce, scalania akcji. Warsztaty były prowadzone w dwóch turach.

Kongres Prawników gwarantował nie tylko wysoki poziom merytoryczny, ale również możliwość integracji środowiska związanego z rynkiem kapitałowym w Polsce.

Zachęcamy do zapoznania się z poprzednią edycją Kongresu Prawników

 • Podsumowanie Kongresu

Pobierz

 • Pełna relacja z wydarzenia:

http://seg.org.pl/pl/iv-kongres-prawnikow-spolek-gieldowych-seg

Program

4 MARCA 2014 (wtorek)

12:00-12:50 Rejestracja gości oraz lunch
12:50-13:00

Otwarcie Kongresu

 

Mirosław Kachniewski, Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

13:00-14:00

Jak raportować bez rozporządzenia

 • Nowe regulacje UE
 • Jak wypełnić pustkę po rozporządzeniu o obowiązkach informacyjnych
 • Standardy rynkowe – opracowywanie, konsultowanie, egzekwowanie
Prowadzący:
Mirosław Kachniewski, Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

Uczestnicy:
Marcin Marczuk, Partner, Radca Prawny, PROF. MAREK WIERZBOWSKI i Partnerzy - Adwokaci i Radcowie Prawni
Andrzej Mikosz, Partner, K&L Gates
Ilona Pieczyńska-Czerny, Dyrektor Departamentu Ofert Publicznych i Informacji Finansowej, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego
Michał Stępniewski, Członek Zarządu, Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych
14:00-14:30 Przerwa kawowa
14:30-15:30

Raportowanie danych finansowych

 • Czy rynek potrzebuje raportów kwartalnych
 • Dane finansowe jako informacja cenotwórcza
 • Projekt standardu raportowania danych finansowych

Prowadzący:
Dariusz Witkowski, Dyrektor Generalny, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

Uczestnicy:
Marcin Dyl, Prezes Zarządu, Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami

Artur Kulesza, Dyrektor Departamentu Relacji z Inwestorami, Bank Millennium
Danuta Pajewska, Starszy Wspólnik, Radca Prawny, Wardyński i Wspólnicy
Robert Wąchała, Dyrektor Departamentu Nadzoru Obrotu, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego

15:30-16:00 Przerwa kawowa
16:00-17:30

Najlepsze Praktyki WZA

 • Czy potrzebujemy wytycznych odnośnie organizacji i przebiegu WZA?
 • Jakie kwestie powinny się tam znaleźć?
 • Jak należy je egzekwować?
Prowadzący:
Mirosław Kachniewski, Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

Uczestnicy:
Andrzej Knap, Prezes Zarządu, Unicomp-WZA
Leszek Koziorowski, Wspólnik, Radca Prawny, GESSEL Koziorowski
Radosław L. Kwaśnicki, Radca Prawny, Partner Zarządzający, RKKW - KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy
Marek Wodnicki, Dyrektor Biura Prawnego, GPW w Warszawie
19:00

Wieczór Ostatkowy

połączony z kolacją i zabawą przy muzyce

5 MARCA 2014 (środa)

7:00-8:30 Śniadanie (dla osób korzystających z noclegu)
9:00-10:30 I TURA warsztatów tematycznych
10:30-11:00 Przerwa kawowa
11:00-12:30 II TURA warsztatów tematycznych
12:30-13:30 Podsumowanie Kongresu oraz lunch

Partnerzy

Patronat Merytoryczny
 logo_knf.jpg 
Partnerzy Instytucjonalni
logo_gpw_1_thumb150.jpg   logo_kdpw.jpg
Partner Technologiczny   Partner Medialny
 logo_unicomp_thumb250.jpg    new-plus-logo_thumb150.png
Partnerzy
 logo_jubileusz_gessel_thumb150.jpg
klglogo_color_electronicuse.jpg_thumb150
 
logo_rkkw_thumb150.jpg
 wierzbowski_logo_thumb175.jpg   logo_wardynski_wspolnicy_thumb150.jpg
Patroni Medialni

logo_bankier_thumb150.jpg

 

logo_dziennik_thumb150.jpg

logo_gpw_media_thumb150.jpg

 

logo_inwestycje_thumb100.jpg

logo_kapitalowy_thumb150.png   legalnews_logo_thumb100.jpg

manager_0_thumb150.jpg

 

logo_pap_s_150_75.jpg

 logo_serwis_prawa_thumb100.jpg    logo_stockwatch.jpg

Materiały

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami z kongresu:

Kto nie może głosować / brać udziału w WZ?

dr Radosław L. Kwaśnicki, Radca Prawny, Partner Zarządzający, RKKW - KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy

Damian Dworek, Radca Prawny, Partner, RKKW - KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy

Dariusz Kulgawczuk, Radca Prawny, RKKW - KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy

Karol Szymański, RKKW - KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy

Pobierz

Jak przeprowadzić scalenie (połączenie) akcji

Jacek Michalczyk, Dyrektor Biura Prawnego KDPW

Pobierz

PUŁAPKI I KANAŁY czyli odpowiedzialność doradców za niewypełnienie obowiązku informacyjnego przez spółkę publiczną

Prof. zw. dr hab. Marek Wierzbowski, Partner, PROF. MAREK WIERZBOWSKI i Partnerzy - Adwokaci i Radcowie Prawni

Marcin Marczuk, Partner, Radca Prawny,PROF. MAREK WIERZBOWSKI i Partnerzy - Adwokaci i Radcowie Prawni

Sebastian Rudnicki,Radca Prawny, Senior Associate, PROF. MAREK WIERZBOWSKI i Partnerzy - Adwokaci i Radcowie Prawni

Pobierz

Finansowanie spółek publicznych - wybrane zagadnienia prawne

Danuta Pajewska, Starszy Wspólnik, Radca Prawny, Wardyński i Wspólnicy

Marcin Pietkiewicz, Radca Prawny, Wardyński i Wspólnicy

Łukasz Szegda, Radca Prawny, Wspólnik, Wardyński i Wspólnicy

Pobierz

Jak radzić sobie z zalewem regulacji. Compliance w praktyce

Andrzej Mikosz, Partner, K&L Gates

dr Wojciech Wąsowicz, Of Counsel, K&L Gates

Marta Janowska, Radca Prawny, K&L Gates

Marcin Trepka, Radca Prawny, K&L Gates

Pobierz

Nowe obligacje, nowe regulacje - wybrane aspekty projektuustawy o obligacjach

Leszek Koziorowski, Wspólnik, Radca Prawny, GESSEL Koziorowski

Krzysztof Marczuk, Radca Prawny, Managing Associate, GESSEL Koziorowski

Tomasz Bardziłowski, Wiceprezes Zarządu, DI Investors

Pobierz

Pytania i odpowiedzi - panel 1

Pobierz

Pytania i odpowiedzi - panel 2 cz.1

Pobierz

Pytania i odpowiedzi - panel 2 cz.2

Pobierz

Pytania i odpowiedzi - panel 3

Pobierz

Warsztaty

Grupa I

WZA: kto nie może uczestniczyć lub głosować - skutki wadliwych decyzji zarządów - jak uniknąć nieważności uchwał - GŁOŚNE SPORY na WZA i po ich zakończeniu 

kwasnicki1.jpgdr Radosław L. Kwaśnicki

Radca Prawny, Partner Zarządzający
RKKW - KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy

 

Życiorys

 

 

 

 

 

 

damian_dworek1.jpgDamian Dworek

 

Radca Prawny, Partner

RKKW - KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy

 

Życiorys

 

 

 

 

 

 

 

dariusz_kulgawczuk1.jpgDariusz Kulgawczuk

 

Radca Prawny

RKKW - KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy

 

Życiorys

Opis warsztatu

 • przegląd głośnych sporów dot. odmowy udziału (pozbawienia głosu) na WZA – law in action
 • przyczyny odmowy udziału w WZA (formalne i materialne, np. wadliwe pełnomocnictwo)
 • przyczyny pozbawienia prawa głosu (materialne, np. naruszenie obowiązków informacyjnych)
 • kto i w jakiej formie decyduje o odmowie udziału (pozbawieniu prawa głosu) -  case studies
 • co ma zrobić spółka – czy zawsze „wielokrotne głosowanie” jest najlepszym rozwiązaniem
 • skutki błędów dot.: nieuzasadnionej odmowy udziału (głosowania), nieuzasadnionego dopuszczenia do udziału (głosowania)
 • zaskarżanie uchwał / powództwo o ustalenia powzięcia uchwały -  case studies
 • zabezpieczenia powództw w związku z uchybieniami (np. rada nadzorcza lub zarząd nie mogą działać, zawieszone postępowanie rejestrowe, zakaz wypłaty dywidendy etc.)
 • przegląd najnowszego orzecznictwa sądowego, m.in. jak długo czekać na okazanie właściwego pełnomocnictwa na WZA – dlaczego 15 minut może być zbyt krótko i prowadzić do nieważności wszystkich uchwał (case study oparte na wyroku SN)

Podczas warsztatu zostaną omówione praktyczne zagadnienia dot. spornych kwestii utraty przez akcjonariusza (pełnomocnika akcjonariusza) prawa udziału lub prawa głosu na zgromadzeniu. W szczególności zostanie podjęta próba udzielenia odpowiedzi na pytanie jak powinna zachować się spółka (zarząd, przewodniczący zgromadzenia etc.) w obliczu rzetelnej informacji o naruszeniu przez akcjonariusza przepisów powodujących utratę prawa głosu przez (np. większościowego) akcjonariusza i jakie mogą być skutki przyjęcia wadliwej postawy? Co zrobić wówczas, gdy mamy poważne wątpliwości co do poprawności pełnomocnictwa do udziału w zgromadzeniu? Podczas warsztatu zostanie również przedstawione najnowsze orzecznictwo sądów, w tym sądów rejestrowych.
Prelegenci posiadają wieloletnie doświadczenie praktyczne na omawianej płaszczyźnie, zarówno jako doradcy i pełnomocnicy spółek, jak też i akcjonariuszy (zarówno większościowych jak też i mniejszościowych). Brali aktywny udział m.in. w sporach dot. Bakalland S.A. vs Mispol S.A., Perła vs Pepees S.A., Notoria Serwis S.A. vs Presspublica, Pioneer vs Yawal S.A., WZZ Herbapol S.A. i innych. Zagadnienia, które będą omawiane są również opisywane na – prowadzonym przez dr. Kwaśnickiego -  blogu „PRAWO BIZNESU – LAW IN ACTION” (www.kwasnicki.com.pl), w szczególności w opracowaniu dostępnym pod linkiem http://www.kwasnicki.com.pl/glosowanie-zgromadzenia/

Grupa II
Finansowanie spółek publicznych - wybrane zagadnienia prawne

danuta_pajewska.jpgDanuta Pajewska

Starszy Wspólnik, Radca Prawny
Wardyński i Wspólnicy

 

Życiorys

 

 

 

 

 

 

pietkiewicz_poprawiony.jpgMarcin Pietkiewicz

 

Radca Prawny
Wardyński i Wspólnicy

 

Życiorys

 

 

 

 

 

 

lukasz_szegda.jpgŁukasz Szegda

 

Radca Prawny, Wspólnik
Wardyński i Wspólnicy

 

Życiorys

Opis warsztatu

 • Strategia finansowania
 • Finansowanie grup kapitałowych z udziałem spółki giełdowej - case study
 • Szczególne rozwiązania  - sekurytyzacja, faktoring, finansowanie mezzanine
 • Ustanawianie zabezpieczeń
 • Obligacje
Grupa III
PUŁAPKI I KANAŁY czyli odpowiedzialność doradców za niewypełnienie obowiązku informacyjnego przez spółkę publiczną

wierzbowski_0.jpg

Prof. zw. dr hab. Marek Wierzbowski


Partner

PROF. MAREK WIERZBOWSKI i Partnerzy - Adwokaci i Radcowie Prawni

 

Życiorys


marcin_marczuk_thumb250.jpg

Marcin Marczuk

Partner, Radca Prawny
PROF. MAREK WIERZBOWSKI i Partnerzy - Adwokaci i Radcowie Prawni

 

Życiorys

 

 

 

 

 

sebastian_rudnicki_thumb250.jpgSebastian Rudnicki

 

Radca Prawny, Senior Associate
PROF. MAREK WIERZBOWSKI i Partnerzy - Adwokaci i Radcowie Prawni

 

Życiorys

opis warsztatu

 • Omówienie zakresów przedmiotów umów z doradcami technicznymi PR i IR, doradzającymi przy wypełnianiu obowiązków informacyjnych
 • Odpowiedzialność ustawowa doradcy technicznego
 • Odpowiedzialność kontraktowa doradcy technicznego
 • Kontraktowe zapisy ekskulpacyjne doradców
 • Roszczenia regresowe emitenta wobec doradców
Grupa IV
Nowe obligacje, nowe regulacje - wybrane zagadnienia projektu ustawy o obligacjach

koziorowski2.jpgLeszek Koziorowski

Wspólnik, Radca Prawny
GESSEL Koziorowski

 

Życiorys

 

 

 

 

krzysztof_marczuk_pionowe_czarno_biale_tKrzysztof Marczuk

 

Radca Prawny, Managing Associate
GESSEL Koziorowski

 

Życiorys

 

 

 

 

 

 

tomasz_bardzilowski_thumb250.jpgTomasz Bardziłowski

 

Wiceprezes Zarządu
DI Investors

 

Życiorys

Opis warsztatu

 

 • Podmioty posiadające zdolność do emitowania obligacji
 • Proces emisji obligacji oraz dokumentacja emisyjna
 • Zgromadzenie obligatariuszy
 • Nowe rodzaje obligacji
 • Kwalifikacje podmiotu dokonującego wyceny zabezpieczenia
Grupa V
Jak radzić sobie z zalewem regulacji. Compliance w praktyce

andrzej_mikosz_prasa_thumb250.jpgAndrzej Mikosz


Partner
K&L Gates

 

Życiorys

 

 

 

 

 

 

wojciech_wasowicz_thumb250.jpgdr Wojciech Wąsowicz

 

Of Counsel

K&L Gates

 

Życiorys

 

 

 

 

 

 

marta_janowska3.jpgMarta Janowska

 

Radca Prawny

K&L Gates

 

 

Życiorys

 

 

 

 

marcin_trepka.jpgMarcin Trepka

 

Radca Prawny

K&L Gates

 

Życiorys

Opis warsztatu

 

 • Compliance - ideologia czy skuteczne narzędzie zarządzania ryzykiem spółki?
 • Ryzyka braku compliance. 
 • Czy wdrożenie compliance daje gwarancję zapobiegania naruszeniom?
 • Wdrożenie standardów i procedur compliance. Przeciwdziałanie sytuacji kryzysowej czy reakcja na kryzys?
      (a) Czy wdrożenie procedur compliance może uchronić przed wielomilionowymi karami ze strony regulatorów? (Case study na przykładzie prawa antymonopolowego).
      (b) Niewdrożenie procedur compliance = tolerowanie przestępczości korupcyjnej? (Case study)
Grupa VI
Jak przeprowadzić scalanie akcji

 jacek_michalczyk.jpgJacek Michalczyk

 

 Dyrektor Biura Prawnego

 Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych

 

 Życiorys


Opis warsztatu

 • Procedura i praktyka operacji scalenia akcji
 • Możliwe sposoby przeprowadzenia operacji scalenia akcji w depozycie papierów wartościowych
 • Zależność możliwości zastosowania metody scalenia akcji od treści  właściwych aktów korporacyjnych emitenta

Kontakt

Kontakt w sprawie Kongresu:

ab.jpgAgata Bednarczyk
Manager ds. Konferencji
Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
tel.: (22) 692 49 45
e-mail: kongres@seg.org.pl

 

 

 Kontakt w sprawie członkostwa w SEG:

asia_ok.jpgJoanna Bielecka
Manager ds. Komunikacji z Emitentem
Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
tel.: (22) 826 26 89
e-mail: joanna.bielecka@seg.org.pl

 

 

Zdjęcia dla wydarzeń: 
Ostatnia aktualizacja 19/01/2015
Podziel Się