VIII Forum Cenotwórczości - Proporcjonalne stosowanie MAR

Opis

Zaproszenie na Forum

Video

video_online_icon_blue.png

Wydarzenie było transmitowane online (możliwy był udział zdalny)

Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych miało przyjemność zaprosić na doroczną, dwudniową konferencję "VIII FC - Proporcjonalne stosowanie MAR", która odbyła się 21-22 listopada 2018 roku w Warszawie:

 • 21 listopada (I DZIEŃ) w godz. 10:30-17:00 - Sala Notowań, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (ul. Książęca 4, II piętro)
 • 22 listopada (II DZIEŃ) w godz. 9:30-15:00 - Sala Kinowa, Centrum Bankowo-Finansowe (ul. Nowy Świat 6/12, wejście A-D, poziom -1)

Partnerem Forum była Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, natomiast Partnerem Technologicznym Unicomp-WZA.

Pierwszy dzień konferencji rozpoczęła debata z przedstawicielem ESMA - Stefano Sirtori nt. transakcji menedżerów oraz list menedżerów i osób blisko związanych (stosowanie przepisów art. 19 na innych rynkach, okresy zamknięte - nowe interpretacje, najnowsze Q&A ESMA). Następnie podczas dyskusji panelowej kontynuowaliśmy wątek listy osób blisko związanych, a w szczególności skoncentrowaliśmy się na wymogach regulacyjnych wobec emitenta, menedżerów i osób blisko związanych i ewolucji rozumienia pojęcia osoby blisko związanej, poziomie rozumienia tej regulacji oraz sposobach jej (nie)stosowania na innych rynkach, znaczeniu informacji o osobach blisko związanych dla nadzorcy. W dalszej kolejności dyskutować będziemy o MAR-light i rynkach rozwoju (MAR-light: inicjatywa legislacyjna SEG; pojęcie „rynku rozwoju” i jego implikacje dla emitentów). Następnie prelegenci omówili planowane zmiany w MAR i ich konsekwencje (obowiązkowy przegląd regulacyjny; postulowane zmiany w MAR; publiczne konsultacje i unijny wniosek legislacyjny SEG).

W drugiej części spotkania dyskutowaliśmy na temat bieżącego statusu  działań nadzorczych (wyniki i konsekwencje ankiety MAR; najczęstsze błędy emitentów; planowane działania) oraz zaprezentowaliśmy zakres elastyczności nadzorcy (czy wszystkie przepisy MAR rzeczywiście obowiązują; jak daleko można/należy stosować zasadę proporcjonalności; arbitraż nadzorczy i jego konsekwencje). Na koniec pierwszego dnia, uczestnicy Forum dowiedzieli się jak interpretować przesłanki przy wymiarze wysokości sankcji (jak rozumieć (nie)spełnienie przesłanek; jak przeliczyć przesłanki na wysokość sankcji; możliwości kwestionowania wyliczeń nadzorcy) oraz poznali możliwości transferu ryzyk regulacyjnych (efektywne ubezpieczenie sankcji administracyjnych; drobny druczek w OWU; praktyka wypłat z polis D&O w Polsce).

Drugi dzień Forum rozpoczęła debata "Ewolucja cenotwórczości w czasie - studium przypadku", a następnie prelegenci przedstawili szacunki wyników, prognozy i plany finansowe jako informacja poufna (publikacja szacunków: jak zmieniła się praktyka rynkowa w dobie MAR, wewnętrzne plany finansowe i publiczne prognozy wyników). W drugiej części poruszyliśmy zagadnienia związane z RODO na giełdzie: bezpieczne przetwarzanie danych osobowych w spółce giełdowej (dane osób fizycznych na listach insiderów, menedżerów i osób blisko związanych; dane osobowe akcjonariuszy przy organizacji walnych zgromadzeń; potencjalne ryzyka dla spółki i możliwości ich ubezpieczenia) oraz dotyczące obiegu ważnych informacji pomiędzy spółką a akcjonariuszem strategicznym (granice uprzywilejowania informacyjnego akcjonariusza dominującego; rada nadzorcza jako filtr informacyjny; bezpieczeństwo dokumentacyjne obiegu informacji). Spotkanie zakończyła debata "Praktyka stosowania MAR w innych krajach", podczas której zostaną omówione poniższe zagadnienia: różne podejście uczestników rynku; interpretacje poszczególnych organów nadzoru; różna kultura egzekwowania regulacji).

Konferencja skierowana była do osób wyznaczonych w spółce do sporządzania i publikacji raportów bieżących i okresowych, jak również monitoringu oraz zapewnienia właściwego przepływu informacji podlegających raportowaniu.

Program

 

DZIEŃ I - 21 LISTOPADA 2018 (ŚRODA)

SALA NOTOWAŃ, GPW W WARSZAWIE

10:30-10:55 Rejestracja uczestników i kawa powitalna
10:55-11:00

Otwarcie konferencji

Mirosław Kachniewski, Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

11:00-11:30

Transakcje menedżerów oraz listy menedżerów i osób blisko związanych

 • Stosowanie przepisów art. 19 na innych rynkach
 • Okresy zamknięte - nowe interpretacje
 • Najnowsze Q&A ESMA

Mirosław Kachniewski, Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

Stefano Sirtori, Senior Policy Officer - Market Integrity, Markets Department, European Securities and Markets Authority (ESMA)

11:30-12:20 Listy osób blisko związanych
 • Wymogi regulacyjne wobec emitenta, menedżerów i osób blisko związanych i ewolucja rozumienia pojęcia osoby blisko związanej
 • Poziom rozumienia tej regulacji oraz sposoby jej (nie)stosowania na innych rynkach
 • Znaczenie informacji o osobach blisko związanych dla nadzorcy
Prowadzący:
Piotr Biernacki, Wiceprezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
 
Uczestnicy:
Michał Bogacz, Senior Manager, Radca Prawny, Olesiński i Wspólnicy
Sebastian Bogdan, Zastępca Dyrektora Departamentu Infrastruktury Rynku Kapitałowego i Nadzoru Obrotu, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego
Wiesław Łatała, Radca Prawny, Partner Zarządzający BDO Legal Łatała i Wspólnicy
12:20-12:40 Przerwa kawowa
12:40-13:25

MAR-light i rynki rozwoju

 • MAR-light: inicjatywa legislacyjna SEG
 • Pojęcie „rynku rozwoju” i jego implikacje dla emitentów
Prowadzący:
Mirosław Kachniewski, Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

Uczestnicy:
Piotr Biernacki, Wiceprezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
Agnieszka Gontarek, Dyrektor Działu Emitentów, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
13:25-14:10

Planowane zmiany w MAR po lipcu 2019 r.

 • Obowiązkowy przegląd regulacyjny
 • Postulowane zmiany w MAR
 • Publiczne konsultacje i unijny wniosek legislacyjny SEG
Prowadzący:
Piotr Biernacki, Wiceprezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

 

Uczestnicy:

Sławomir Jakszuk, Partner, Radca Prawny, Prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy, Adwokaci i Radcowie Prawni

Paweł Małkiński, Prezes Zarządu, Capital Market Solutions Group

14:10-14:30

Przerwa kawowa

14:30-14:55

Bieżący status działań nadzorczych

 • Wyniki i konsekwencje ankiety MAR
 • Najczęstsze błędy emitentów
 • Planowane działania
Magdalena Raczek-Kołodyńska, Wiceprezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
Mirosław Kachniewski, Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
14:55-15:20

Zakres elastyczności nadzorcy

 • Czy wszystkie przepisy MAR rzeczywiście obowiązują
 • Jak daleko można/należy stosować zasadę proporcjonalności
 • Arbitraż nadzorczy i jego konsekwencje
Mirosław Kachniewski, Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
Wiesław Łatała, Radca Prawny, Partner Zarządzający BDO Legal Łatała i Wspólnicy
15:20-15:45

Jak interpretować przesłanki przy wymiarze wysokości sankcji

 • Jak rozumieć (nie)spełnienie przesłanek
 • Jak przeliczyć przesłanki na wysokość sankcji
 • Możliwości kwestionowania wyliczeń nadzorcy
Piotr Biernacki, Wiceprezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
Sławomir Jakszuk, Partner, Radca Prawny, Prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy, Adwokaci i Radcowie Prawni
15:45-16:10

Możliwości transferu ryzyk regulacyjnych

 • Efektywne ubezpieczenie sankcji administracyjnych
 • Drobny druczek w OWU
 • Praktyka wypłat z polis D&O w Polsce
Mirosław Kachniewski, Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
Jerzy Lisiecki, Prezes Zarządu, IRCA
16:10-17:00

Lunch

 

DZIEŃ II - 22 LISTOPADA 2018 (CZWARTEK)

SALA KINOWA, Centrum Bankowo-Finansowe, Warszawa

09:30-09:55 Rejestracja uczestników i kawa powitalna
09:55-10:00

Otwarcie konferencji

Mirosław Kachniewski, Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

10:00-11:00

Ewolucja cenotwórczości w czasie - studium przypadku

Mirosław Kachniewski, Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

Piotr Biernacki, Wiceprezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

Maciej Wróblewski, Partner Associate, Deloitte Legal

11:00-11:20 Przerwa kawowa
11:20-12:20

Szacunki wyników, prognozy i plany finansowe jako informacja poufna

 • Publikacja szacunków: jak zmieniła się praktyka rynkowa w dobie MAR
 • Wewnętrzne plany finansowe i publiczne prognozy wyników
Prowadzący:
Mirosław Kachniewski, Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

Uczestnicy:
Piotr Biernacki, Wiceprezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
Edmund Kozak, IPO Doradztwo Kapitałowe 
Patryk Olszanowski, Analityk, NN Investment Partners TFI
12:20-12:40

Przerwa kawowa

12:40-13:10

RODO na giełdzie: bezpieczne przetwarzanie danych osobowych w spółce giełdowej

 • Dane osób fizycznych na listach insiderów, menedżerów i osób blisko związanych
 • Dane osobowe akcjonariuszy przy organizacji walnych zgromadzeń
 • Potencjalne ryzyka dla spółki i możliwości ich ubezpieczenia
Magdalena Raczek-Kołodyńska, Wiceprezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
Michał Wach, Senior Consultant, Radca Prawny, Olesiński i Wspólnicy
13:10-13:40

Obieg ważnych informacji pomiędzy spółką a akcjonariuszem strategicznym

 • Granice uprzywilejowania informacyjnego akcjonariusza dominującego
 • Rada nadzorcza jako filtr informacyjny
 • Bezpieczeństwo dokumentacyjne obiegu informacji
Mirosław Kachniewski, Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
Paweł Małkiński, Prezes Zarządu, Capital Market Solutions Group
13:40-14:10

Praktyka stosowania MAR w innych krajach

 • Różne podejście uczestników rynku
 • Interpretacje poszczególnych organów nadzoru
 • Różna kultura egzekwowania regulacji
Prowadzący:
Mirosław Kachniewski, Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

Uczestnicy:
Piotr Biernacki, Wiceprezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
Maciej Wróblewski, Partner Associate, Deloitte Legal
14:10-15:00 Lunch

Partnerzy

 Partner
gpw_pl_cmyk_small.jpg
Partner Technologiczny
logo_unicomp_w_krzywych_small.jpg
Patroni Medialni
logo_inwestycje_krzywe_250.jpg   relacje_inwestorskie.png
logo_stockwatch.png   strefainwestorow.pl-plain-logo-white-bg-

Transmisja

Transmisję on-line przeprowadził Unicomp-WZA

unicomp_7.jpg

Materiały

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami z konferencji:

Materiały konferencyjne 21.11

Materiały konferencyjne 22.11

Infografika - podsumowanie VII FC

Q&A

Kontakt

Kontakt w sprawie Seminarium:

ab.jpgAgata Bednarczyk
Manager ds. Konferencji
Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
tel.: (22) 692 49 45
e-mail: agata.bednarczyk@seg.org.pl

 

 

Kontakt w sprawie członkostwa w SEG:

magda_c_konf.jpgMagdalena Cieciura
Specjalista ds. Współpracy z Emitentem
Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
tel.: (22) 826 26 89
e-mail: magdalena.cieciura@seg.org.plZdjęcia dla wydarzeń: 
Ostatnia aktualizacja 04/09/2019
Podziel Się