Warsztaty dla członków komitetów audytu „Winning the Risk”

Relacja z wydarzenia: 

Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych, PWC i Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie mieli przyjemność zaprosić na warsztat dla członków komitetów audytu „Winning the Risk”, który odbył się w dniu 10 października 2013 roku godz. 17:00 w budynku GPW w Warszawie w Sali Catalyst (ul. Książęca 4). Na kolejne spotkania zapraszamy w dniach 7 i 25 listopada 2013 roku.

Organizatorzy
logo_od_1993_thumb150.jpg logo_gpw.jpg logo_pwc_small_thumb150.jpg

Opis

W obecnych czasach, kiedy budowanie i ochrona wartości firmy jest jednym z najistotniejszych celów, a otoczenie rynkowe jest trudne i niezwykle zmienne, coraz bardziej praktyczną rolę zaczyna odgrywać kwestia rzeczywistego zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie. Ważne zadanie ma tutaj do odegrania rada nadzorcza, która powinna tak oddziaływać na zarząd, aby ten wdrożył proces zarządzania ryzykiem jako nieodłączny element zarządzania strategicznego i operacyjnego przedsiębiorstwem.

Aby pomóc radom nadzorczym skutecznie pracować z zarządami nad określeniem właściwych strategii zarządzania ryzykiem i doborem skutecznych narzędzi organizujemy cykl warsztatów poświęconych zarządzaniu ryzykiem skierowanych do komitetów audytu funkcjonujących w radach nadzorczych.

Warsztat przeznaczony był dla Członków RN spółek giełdowych.

Program

Warsztat 1

10 października "Zarządzanie ryzykiem – od modelu ryzyk do mapy ryzyka"

 • Proces zarządzania ryzykiem, standardy, dobre i najlepsze praktyki
 • Typowe problemy i wyzwania związane z procesem zarządzania ryzykiem z punktu widzenia zarządu i rady nadzorczej
 • Zaangażowanie zarządu i rady nadzorczej w proces zarządzania ryzykiem, po co organizacji komitet ryzyka?
 • Co to jest ryzyko? Ile ryzyk ma a ile powinno mieć typowe przedsiębiorstwo?
 • Co to jest i po co organizacji model ryzyk? Przykłady modeli ryzyk
 • Proces identyfikacji i oceny ryzyk, stosowane metody i kryteria
 • Stosowane metodyki przygotowania mapy ryzyk – wady i zalety
 • Jak czytać mapę ryzyk? Które ryzyka są najważniejsze?


Warsztat 2


7 listopada "Zarządzanie ryzykiem – odpowiedź na ryzyko i monitoring ryzyk"

 • Czy ocena ryzyka wystarczy do podjęcia właściwej decyzji o odpowiedzi na ryzyko?
 • Po co jest potrzebna analiza ryzyka? Jakie stosujemy techniki? Kto je wykonuje?
 • Jakie są strategie i taktyki zarządzania ryzykiem? Co to jest apetyt i tolerancja na ryzyko?
 • Co to są działania dostosowawcze, incydenty i mierniki ryzyka KRI?
 • Co wspólnego z odpowiedzią na ryzyko mają plany zapewnienia i odzyskiwania ciągłości działania BCM?
 • Jak raportować poziom ryzyk, jak często i komu?
 • Jaka jest rola audytu wewnętrznego w zarządzaniu ryzykiem?


Warsztat 3


25 listopada "Compliance - zapewnienie zgodności zintegrowanej z zarządzaniem ryzykiem"

 • Po co organizacji radar zgodności? Czy zgodność jest tożsama z obsługą prawną?
 • Proces zarządzania zgodnością, standardy, dobre i najlepsze praktyki
 • Punkty styku zgodności i zarządzania ryzykiem,
 • Typowe problemy i wyzwania związane z procesem zarządzania zgodnością z punktu widzenia zarządu i rady nadzorczej
 • Zaangażowanie zarządu i rady nadzorczej w proces zarządzania zgodnością
 • Proces samooceny zgodności, stosowane metody i kryteria
 • Jak czytać mapę zgodności? Które ryzyka regulacyjne są najważniejsze?
 • Co to jest whistleblowing, czemu ma służyć i czemu jest ważny?
 • Jak praktycznie i skutecznie wdrożyć kodeks etyki w organizacji?

Udział w spotkaniu był bezpłatny.

Kontakt

Kontakt w sprawie warsztatów:

Maria Hankała-Woropińska
PwC
tel.: (22) 746 4112
e-mail: forumradnadzorczych@pl.pwc.com

Zdjęcia dla wydarzeń: 
Ostatnia aktualizacja 24/10/2014
Podziel Się