Warsztaty: Transakcje fuzji i przejęć dla spółek giełdowych

Relacja z wydarzenia: 

Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych oraz kancelaria Wardyński i Wspólnicy mieli przyjemność zaprosić na warsztat "Transakcje fuzji i przejęć dla spółek giełdowych", który odbył się 12 czerwca 2013 roku w siedzibie kancelarii Wardyński i Wspólnicy (Al. Ujazdowskie 10, 00-478 Warszawa - wejście od ul. Matejki 4).

Opis

Organizatorzy
logo_ww_thumb.jpg   seg_20-lat_www_0_thumb.jpg

Celem warsztatu było przedstawienie prawnych, podatkowych i biznesowych aspektów transakcji, w których spółki giełdowe mogą być stroną kupującą, sprzedającą lub przedmiotem transakcji. Omówione zostały różnice między transakcjami dokonywanymi na udziałach, akcjach spółek lub ich majątku (zorganizowanej części przedsiębiorstwa lub poszczególnych częściach majątku). Przedstawiliśmy także, istotne z punktu widzenia minimalizowania ryzyka, warunki przygotowania transakcji, w tym w szczególności służące temu celowi zapisy umów transakcyjnych.

Poza czysto prawnymi aspektami, zwróciliśmy uwagę na wpływ, jaki na warunki transakcji mają podatki i kwestie biznesowe (wyniki finansowe i wycena).

W warsztatach udział mogli wziąć tylko przedstawiciele spółek należących do SEG oraz goście kancelarii Wardyński i Wspólnicy.

Spotkanie było bezpłatne.

segnet_beta.jpg
Zadaj pytanie online (www.segnet.org.pl)

* Korzystanie z SEGnetu wymaga jednorazowej rejestracji.
* Dostęp tylko dla spółek giełdowych należących do Stowarzyszenia.

Program

10:00–10:05 Powitanie uczestników: Przedstawiciele SEG, Danuta Pajewska, radca prawny i Krzysztof Libiszewski, radca prawny
10:05–10:25

Wstęp / Możliwe struktury transakcji fuzji i przejęć

Magdalena Kasiarz, adwokat

10:25–10:45

Podatkowe uwarunkowania wpływające na strukturę transakcji fuzji i przejęć

Michał Nowacki, radca prawny

10:45–11:20

Proces due diligence i umowy związane z przeprowadzeniem transakcji (list intencyjny, umowa o zachowanie poufności, umowa przedwstępna, itp.)

Kinga Ziemnicka, radca prawny

11:20–11:30

Zagadnienia prawne procesu due diligence spółek publicznych / Dostęp do informacji

Danuta Pajewska, radca prawny

Marcin Pietkiewicz, radca prawny

11:30–11:45 Przerwa kawowa i pytania/odpowiedzi
11:45–12:00

Struktura transakcji fuzji i przejęć w kontekście przepisów o nabywaniu znacznych pakietach akcji spółek publicznych

Danuta Pajewska, radca prawny

Marcin Pietkiewicz, radca prawny

12:00–12:20

Obowiązki informacyjne spółek publicznych w transakcjach fuzji i przejęć

Danuta Pajewska, radca prawny

Marcin Pietkiewicz, radca prawny

12:20–13:15

Proces due diligence i wycena przedsiębiorstwa / Aspekty biznesowe

dr Andrzej Wrębiak, Prezes Zarządu, IMAP Access 2 Sp. z o.o.

13:15–13:30 Przerwa kawowa i pytania/odpowiedzi
13:30–13:50

Klauzule w umowach fuzji i przejęć dotyczące zasad rozliczeń pomiędzy stronami (transakcje oparte na konceptach locked-box, completion-accounts i earn-outs, kapitał obrotowy, etc.)

Krzysztof Libiszewski, radca prawny

dr Andrzej Wrębiak, Prezes Zarządu, IMAP Access 2 Sp. z o.o.

13:50–14:10

Opcje na nabycie udziałów lub akcji, transakcje typu drag & tag

Magdalena Kasiarz, radca prawny

14:10–14:45

Zasady odpowiedzialności stron umowy M&A – Oświadczenia i zapewnienia (representations&warranties), typy oświadczeń i natura odpowiedzialności za ich naruszenie, sellers’ knowledge, purchaser’s knowledge, rozmiar szkody, ograniczenia odpowiedzialności, dd findings, kary umowne)

Krzysztof Libiszewski, radca prawny

Kinga Ziemnicka, radca prawny

14:45 Zakończenie seminarium

Materiały

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami z warsztatu:

Prezentacje (PDF):

  • Prezentacja z Konferencji

Pobierz

Kontakt

Agata Bednarczyk
Manager ds. Konferencji
SEG
tel. 501 188 438
e-mail: agata.bednarczyk@seg.org.pl

Ostatnia aktualizacja 24/10/2014
Podziel Się