Wnioski z raportów niefinansowych za rok 2017

Opis

video_online_icon_blue.png

Wydarzenie było transmitowane online (możliwy był udział zdalny)

Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych miało przyjemność zaprosić na konferencję "Wnioski z raportów niefinansowych za rok 2017", która odbyła się 20 czerwca 2018 roku w siedzibie EY Academy of Business (ul. Lecha Kaczyńskiego 26, Warszawa, budynek Focus, Sala Żółta, I piętro). Patronat Honorowy nad wydarzeniem objęło Ministerstwo Finansów. Partnerem konferencji był EY Academy of Business.

W pierwszej części konferencji omówione zostały takie zagadnienia, jak: statystyka raportów niefinansowych (oświadczenia i sprawozdania niefinansowe, najbardziej popularne standardy i zbiory wytycznych), raportowanie wpływu na środowisko naturalne (główne raportowane obszary wpływu spółek na środowisko, najczęściej pomijane tematy środowiskowe, ocena jakości raportów z punktu widzenia organizacji typu watchdog), raportowanie zużycia paliw i energii (popularne mierniki zużycia paliw i energii w raportach spółek, porównywalność danych pomiędzy spółkami, kompletność raportowanych danych w zakresie zużycia energii) oraz prawa człowieka w spółkach i ich łańcuchach dostaw (rozumienie prawa człowieka przez spółki raportujące, raportowanie praw człowieka w łańcuchu dostaw, najczęstsze błędy w opisie zagadnień związanych z prawami człowieka).

W drugiej części spotkania skoncentrowaliśmy się przede wszystkim na kodeksach etyki i politykach niefinansowych w raportach spółek (czy spółki stosują kodeksy etyki lub analogiczne regulacje wewnętrzne, polityki w spółce dominującej i w grupie kapitałowej - najczęstsze błędy w opisach, najbardziej popularne cele polityk i mierniki ich realizacji), oświadczeniach i sprawozdaniach niefinansowych w strukturze raportów rocznych (umiejscowienie raportu niefinansowego w strukturze raportu rocznego, wzajemne relacje pomiędzy oświadczeniem/sprawozdaniem niefinansowym a sprawozdaniem zarządu z działalności, Zarząd i Rada Nadzorcza wobec raportu niefinansowego), raportach niefinansowych za rok 2017 w odniesieniu do oczekiwań inwestorów (użyteczność raportów niefinansowych dla inwestora, najczęstsze błędy w zakresie porównywalności wskaźników, wykorzystanie raportów do rozliczenia zarządu ze złożonych deklaracji) oraz nadzorze nad oświadczeniami i sprawozdaniami niefinansowymi (wymogi odnośnie raportów niefinansowych ze strony nadzorcy, działania nadzorcze wobec spółek raportujących błędnie, główne obszary do poprawy w raportach niefinansowych za rok 2018).

Zachęcamy również do zajrzenia do BAZY RAPORTÓW NIEFINANSOWYCH spółek notowanych na GPW, wykonujących obowiązki zgodnie z dyrektywą 2014/95/UE. Bazę raportów przygotowała Fundacja Standardów Raportowania.

Wydarzenie skierowane było do przedstawicieli spółek giełdowych, głównie osób odpowiedzialnych za relacje inwestorskie, komunikację, CSR, HR i środowisko.

Program

10:30-10:55 Rejestracja uczestników i kawa powitalna
10:55-11:00

Otwarcie konferencji

Piotr Biernacki, Wiceprezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

11:00-12:30 BLOK I
 

Statystyka raportów niefinansowych

 • Oświadczenia i sprawozdania niefinansowe
 • Najbardziej popularne standardy i zbiory wytycznych

Piotr Biernacki, Wiceprezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

 

Raportowanie wpływu na środowisko naturalne

 • Główne raportowane obszary wpływu spółek na środowisko
 • Najczęściej pomijane tematy środowiskowe
 • Ocena jakości raportów z punktu widzenia organizacji typu watchdog
Magdalena Raczek-Kołodyńska, Wiceprezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
Piotr Wójcik, Analityk Rynku Energetycznego, Fundacja Greenpeace Polska


Raportowanie zużycia paliw i energii

 • Popularne mierniki zużycia paliw i energii w raportach spółek
 • Porównywalność danych pomiędzy spółkami
 • Kompletność raportowanych danych w zakresie zużycia energii
Piotr Biernacki, Wiceprezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
Marek Amrozy, Kierownik działu efektywności energetycznej, Prokurent, Narodowa Agencja Poszanowania Energii

Prawa człowieka w spółkach i ich łańcuchach dostaw

 • Rozumienie prawa człowieka przez spółki raportujące
 • Raportowanie praw człowieka w łańcuchu dostaw
 • Najczęstsze błędy w opisie zagadnień związanych z prawami człowieka
Magdalena Raczek-Kołodyńska, Wiceprezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
Beata Faracik, Prezes Zarządu, Polski Instytut Praw Człowieka i Biznesu
12:30-13:00

Przerwa kawowa

13:00-14:30 BLOK II
  Kodeksy etyki i polityki niefinansowe w raportach spółek
 • Czy spółki stosują kodeksy etyki lub analogiczne regulacje wewnętrzne
 • Polityki w spółce dominującej i w grupie kapitałowej - najczęstsze błędy w opisach
 • Najbardziej popularne cele polityk i mierniki ich realizacji
Piotr Biernacki, Wiceprezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
Urszula Baranowska, Ekspert ds. Sustainability, MATERIALITY

Oświadczenia i sprawozdania niefinansowe w strukturze raportów rocznych

 • Umiejscowienie raportu niefinansowego w strukturze raportu rocznego
 • Wzajemne relacje pomiędzy oświadczeniem/sprawozdaniem niefinansowym a sprawozdaniem zarządu z działalności
 • Zarząd i Rada Nadzorcza wobec raportu niefinansowego
Magdalena Raczek-Kołodyńska, Wiceprezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
Piotr Rybicki, Biegły Rewident, NadzorKorporacyjny.pl

Raporty niefinansowe za rok 2017 wobec oczekiwań inwestorów

 • Użyteczność raportów niefinansowych dla inwestora
 • Najczęstsze błędy w zakresie porównywalności wskaźników
 • Wykorzystanie raportów do rozliczenia zarządu ze złożonych deklaracji
Piotr Biernacki, Wiceprezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
Maciej Antosik, Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Finansowy, Fundacja Auschwitz-Birkenau

Nadzór nad oświadczeniami i sprawozdaniami niefinansowymi

 • Wymogi odnośnie raportów niefinansowych ze strony nadzorcy
 • Działania nadzorcze wobec spółek raportujących błędnie
 • Główne obszary do poprawy w raportach niefinansowych za rok 2018

Magdalena Raczek-Kołodyńska, Wiceprezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

Piotr Biernacki, Wiceprezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

14:30-15:30 Lunch

Partnerzy

Patronat Honorowy
mf_b1.gif
Partner
ey_aob_small.jpg

Materiały

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami z konferencji:

Kontakt

Kontakt w sprawie Konferencji:

ab.jpgAgata Bednarczyk
Manager ds. Konferencji
Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
tel.: (22) 692 49 45
e-mail: agata.bednarczyk@seg.org.pl

 

 

Kontakt w sprawie członkostwa w SEG:

magda_c_konf.jpgMagdalena Cieciura
Specjalista ds. Współpracy z Emitentem
Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
tel.: (22) 826 26 89
e-mail: magdalena.cieciura@seg.org.plZdjęcia dla wydarzeń: 
Ostatnia aktualizacja 30/10/2019
Podziel Się