Wpływ zmian w MSSF na jakość sprawozdań finansowych

Relacja z wydarzenia: 

14 listopada 2007 roku odbyła się  konferencja "Wpływ zmian w MSSF na jakość sprawozdań finansowych w 2007 roku".

Program

9.30 - 9.40 Otwarcie seminarium i powitanie uczestników
 
Beata Stelmach – Prezes Zarządu Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych
9.40 - 10.25 

Ocena stosowania przez emitentów MSR (MSSF, które zostały zatwierdzone przez UE)


Ewa Dudkowska, KNF

10.25 - 11.20 Rezerwy podatkowe - MSR 12/ MSR 37:
 • rezerwy na niepewne pozycje podatkowe
 • definicja "niepewnej pozycji podatkowej"
 • porównanie IFRS/US GAAP
 • wycena, ujawnienia, prezentacja
Miłosz Kolbuszewski, Deloitte
11.20 - 11.40 Przerwa na kawę
11.40 - 12:35

Główne kwestie i problemy napotkane w trakcie badania sprawozdań finansowych oraz istotne zmiany w MSSF wpływające na raportowanie finansowe, w tym:

 

 • rozpoznawanie przychodów w spółkach zajmujących się działalnością budowlaną i developerską (MSR 18 versus MSR 11)
 • nabywanie i łączenie spółek (MSSF 3)
 • zmiany w MSSF

Sebastian Łyczba, Ernst&Young

12.35 - 13.30 Nowy standard IFRS 7 – Instrumenty Finansowe: Ujawnienia

 • ujawnienia dotyczące bilansu i rachunku wyników
 • ilościowe informacje dotyczące ryzyka
 • jakościowe informacje dotyczące ryzyka
 • podsumowanie najważniejszych zmian
Andrzej Gałkowski, KPMG
13.30 - 14.15 Lunch
14.15 - 15.10

MSSF 8 - nowe spojrzenie na działalność jednostki

 • znaczenie dla sprawozdawczości finansowej
 • definicje
 • identyfikacja segmentu
 • ujawnienia i wycena

Krzysztof Gmur, PricewaterhouseCoopers

 15.10 - 15.20 Podsumowanie i zamknięcie konferencji
Zdjęcia dla wydarzeń: 
Ostatnia aktualizacja 24/10/2014
Podziel Się