Wykonywanie obowiązków informacyjnych

Relacja z wydarzenia: 

9 stycznia 2008 roku, GPW i SEG  zorganizowały konferencję "Wykonywanie obowiązków informacyjnych"

Opis

Konferencja odbyła się w Warszawie, 9 stycznia 2008.
Sala Notowań GPW, ul. Książęca 4

Seminarium cieszyło się dużym zainteresowaniem.
Uczestniczyło w nim ponad 120 osób

Program

11.30-11.40

Otwarcie


Beata Jarosz, członek Zarządu, Giełda Papierów Wartościowych
Beata Stelmach, Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

11.40-12.20

Jakość prospektów emisyjnych w 2007 r.


Jarosław Ostrowski, Dyrektor Departamentu Emitentów, Komisja Nadzoru Finansowego

12.20-12.40 Przerwa kawowa
12.40-14.00

Podsumowanie i ocena raportów bieżących


Agnieszka Gontarek, Z-ca Dyrektora Nadzoru Obrotu, Komisja Nadzoru Finansowego

14.00-14.50 Lunch
14.50-15.50

Podsumowanie i ocena raportów okresowych


Ewa Dudkowska, Z-ca Dyrektora Departamentu Emitentów, Komisja Nadzoru Finansowego

15.50-16.20

Ocena wykonywania obowiązków informacyjnych z perspektywy GPW


Michał Urbanowicz, Dział Emitentów, Giełda Papierów Wartościowych

16.20-16.30

Zamknięcie konferencji


Beata Stelmach, Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

Partnerzy

Partner Merytoeryczny
  logo_knf_0.jpg  

 

Ostatnia aktualizacja 16/12/2014
Podziel Się