Wyniki Badania Świadomości Klimatycznej Spółek za 2019 r.

Kategoria: 
Inne regulacje
09/09/2020

9 września 2020 r. podczas webinarium "Wyzwania raportowania niefinansowego za rok 2020" zorganizowanego przez Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych zostały przedstawione wyniki II edycji Badania Świadomości Klimatycznej Spółek (corporate Climate Crisis Awareness study). Badanie to zostało przeprowadzone przez Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych, Fundację Standardów Raportowania i Bureau Veritas Polska we współpracy z Go Responsible i MATERIALITY.

W badaniu raporty roczne za 2019 r. spółek giełdowych, które miały obowiązek ujawnienia informacji niefinansowych przeanalizowano pod kątem 10 kryteriów, z czego trzy dotyczyły polityk lub strategii spółek w odniesieniu do zarządzania kwestiami kryzysu klimatycznego oraz identyfikacji ryzyk i szans związanych ze zmianą klimatu, a siedem odnosiło się do raportowania emisji gazów cieplarnianych.

Na podstawie przeprowadzonych badań można stwierdzić, że:

  • większość spółek giełdowych nadal reprezentuje niski poziom świadomości zagadnień związanych ze zmianą klimatu
  • przeciętny wynik osiągnięty przez 151 badanych spółek wyniósł 1,87 na 10 możliwych do zdobycia punktów (wzrost z poziomu 1,03 pkt rok wcześniej)
  • sześć spółek: MOL, LPP, LUG, JSW, CCC i Orange Polska otrzymało tytuł Spółka Świadoma Klimatycznie po uzyskaniu wyników przekraczających 70% możliwych do uzyskania punktów, a najlepsza spółka osiągnęła 9,33 pkt (rok wcześniej było to 7,33 pkt)
  • aż 49 spółek nie osiągnęło nawet ułamkowych części punktu (rok wcześniej 0 pkt uzyskało 66 spółek)
  • średni wynik spółek w badaniu raportów za rok 2019 wyniósł 1,87 pkt (na 10 możliwych do uzyskania) i był o 0,84 pkt wyższy niż przed rokiem. 

Mamy nadzieję, że wyniki badania CCA wpłyną w przyszłym roku na wzrost świadomości klimatycznej spółek i choć widać, że ta świadomość wśród spółek rośnie bardzo powoli to jednak kierunek, w którym podążają spółki raportujące niefinansowo jest właściwy.

 

Szczegółowe wyniki Badania Świadomości Klimatycznej Spółek za 2019 r. dostępne są w poniższych infografikach.

Infografika - wyniki badania CCA - wersja polska 

Infografika - wyniki badania CCA - wersja angielska 

Ostatnia aktualizacja 09/09/2020
Podziel Się