Wzorcowe Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe 2015 według MSSF

Kategoria: 
Publikacje
13/01/2016

Wzór skonsolidowanego sprawozdania finansowego został opracowany w celu zilustrowania ujawnień wymaganych przez Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską dla sprawozdań finansowych sporządzanych za okres kończący się 31 grudnia 2015 roku.

  • Wzorcowe Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe 2015 według MSSF

Pobierz

Tagi: 
Ostatnia aktualizacja 20/11/2017
Podziel Się