XI Kongres Prawników Spółek Giełdowych SEG

Opis

v2_banner_dmn_ra_900x100.jpg

Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych miało przyjemność zaprosić na
XI Kongres Prawników Spółek Giełdowych SEG
, podczas którego ponownie przeprowadziliśmy symulację Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „Zwykłej Spółki SA” oraz zajęliśmy się zagadnieniami istotnymi z punktu widzenia działów prawnych spółek giełdowych. Kongres odbył się w dniach 25-26 lutego 2020 roku w Centrum Kongresowym Hotelu Warszawianka w Jachrance.

Pierwszego dnia zaplanowane były 2 bloki tematyczne. W otwierającej debacie zaproszeni prelegenci przeanalizowali ofertę publiczną pod nowymi regulacjami - zagadnienia praktyczne (skutki wynikające z nowej definicji oferty; wpływ rynkowy wyjątków z ustawy i z rozporządzenia na kształt ofert publicznych; pozyskanie kapitału dla spółki publicznej bez prospektu). W dalszej części omówiliśmy wyzwania podatkowe dla prawników spółek giełdowych (omówienie nowych wymogów w zakresie podatków u źródła (WHT); schematy podatkowe (MDR) - czy i jakie znaczenie mają w praktyce funkcjonowania spółek giełdowych; zarządzanie obowiązkami wynikającymi z przepisów o WHT i MDR; odpowiedzialność dotycząca WHT i MDR). Następnie zajęliśmy się problematyką restrukturyzacji z perspektywy dłużnika i wierzyciela (komunikacja z wierzycielami; dostępne opcje restrukturyzacji; zarządzanie relacjami akcjonariusza większościowego z mniejszościowymi) oraz został zaprezentowany eVoting na Walnych Zgromadzeniach (nowe obowiązki spółek publicznych w zakresie organizacji walnych zgromadzeń; aplikacje KDPW w kontekście obowiązków informacyjnych spółek publicznych; święto akcjonariatu - jak mogą wyglądać walne zgromadzenia). Na zakończenie pierwszego bloku uczestnicy poznali mechanizmy zwiększające wpływ akcjonariuszy na spółki publiczne (polityka wynagrodzeń; ułatwienia wykonywania praw akcjonariuszy; polityki zaangażowania inwestorów instytucjonalnych).

W trakcie drugiego bloku eksperci rynku kapitałowego najpierw skoncentrowali się na czynnikach zwiększających odpowiedzialność spółki i jej władz (nowe trendy w prawie oraz działaniu organów; jak nowości legislacyjne przekładają się na odpowiedzialność członków zarządu; rola prawnika wewnętrznego w budowaniu systemu legal compliance spółki) oraz na zagadnieniach dotyczących emisji obligacji po nowemu (praktyczne skutki zmian regulacyjnych; konsekwencje zaniechanych zmian; najważniejsze wyzwania emitentów), a następnie przeanalizowane zostały ryzyka nieintencjonalnego wykorzystania informacji poufnej (nieoczywiste wymogi MAR; ujawnienie i wykorzystywanie informacji poufnych; transakcje osób blisko związanych). Debata zamykająca drugi blok dotyczyła walnego zgromadzenia w przyszłości (trendy i kierunki zmian w przebiegu i organizacji walnych zgromadzeń; jak będą wyglądały; kto i w jaki sposób będzie w nich uczestniczył).

Na zakończenie pierwszego dnia Kongresu przeprowadziliśmy symulację Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „Zwykłej Spółki SA”. Po części merytorycznej uczestników zaprosiliśmy do udziału w Wieczorze Ostatkowym, połączonym z kolacją i zabawą przy muzyce.

Natomiast drugiego dnia Kongresu, jak co roku, odbyły się dwie tury warsztatów tematycznych dotyczące zagadnień prawnych. Po lunchu zaprosiliśmy do udziału w dyskusji panelowej pt. "Najważniejsze wyzwania regulacyjne", podczas której omówiliśmy takie kwestie, jak: MAR - praktyka nadzorcza i zakres proponowanej nowelizacji; rola służb prawnych w identyfikacji szans i ryzyk w obszarach ESG; wymogi i procedury dotyczące sygnalistów; obowiązkowa dematerializacja akcji i warrantów oraz planowane zmiany regulacyjne i ich potencjalne implikacje.

Tematów do dyskusji było oczywiście bardzo wiele i nie wszystkie udało się zamieścić w programie Kongresu. Część z nich była zatem dyskutowana podczas rozmów kuluarowych oraz w mniej formalnej atmosferze, przy kolacji.

Wydarzenie gwarantowało wysoki poziom merytoryczny, ale również stanowiło bardzo ważny element dla integracji środowiska związanego z rynkiem kapitałowym w Polsce.

Videorelacja z Kongresu

Video

Zapraszamy do zapoznania się z poprzednią edycją Kongresu Prawników:

 • Videorelacja z X Kongresu Prawników Spółek Giełdowych SEG
Video
 • Pełna relacja z wydarzenia

https://seg.org.pl/pl/x-kongres-prawnikow-spolek-gieldowych-seg1

Program

25 LUTEGO 2020 (wtorek)

10:30 - 11:30 Rejestracja gości oraz kawa powitalna
11:30 - 11:40

Otwarcie Kongresu

dr Mirosław Kachniewski, Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

BLOK I

11:40 - 13:30

Oferta publiczna pod nowymi regulacjami - zagadnienia praktyczne

 • Skutki wynikające z nowej definicji oferty
 • Wpływ rynkowy wyjątków z ustawy i z rozporządzenia na kształt ofert publicznych
 • Pozyskanie kapitału dla spółki publicznej bez prospektu
dr Mirosław Kachniewski, Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
Prof. Marcin Dyl, Partner, KMD.Legal
 

Wyzwania podatkowe dla prawników spółek giełdowych

 • Omówienie nowych wymogów w zakresie podatków u źródła (WHT)
 • Schematy podatkowe (MDR) - czy i jakie znaczenie mają w praktyce funkcjonowania spółek giełdowych
 • Zarządzanie obowiązkami wynikającymi z przepisów o WHT i MDR
 • Odpowiedzialność dotycząca WHT i MDR

Magdalena Raczek-Kołodyńska, Wiceprezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

Michał Nowacki, Radca Prawny, Doradca Podatkowy, Partner, Wardyński i Wspólnicy

 
Restrukturyzacja z perspektywy dłużnika i wierzyciela

 • Komunikacja z wierzycielami
 • Dostępne opcje restrukturyzacji
 • Zarządzanie relacjami akcjonariusza większościowego z mniejszościowymi

dr Mirosław Kachniewski, Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

Tomasz Masiarz, Wspólnik Zarządzający, Dubiński Jeleński Masiarz i Wspólnicy
Kazimierz Jeleński
, Radca Prawny, Wspólnik, Dubiński Jeleński Masiarz i Wspólnicy

 
eVoting na Walnych Zgromadzeniach

 • Nowe obowiązki spółek publicznych w zakresie organizacji walnych zgromadzeń
 • Aplikacje KDPW w kontekście obowiązków informacyjnych spółek publicznych
 • Święto akcjonariatu - jak mogą wyglądać walne zgromadzenia

Piotr Biernacki, Wiceprezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

Michał Krystkiewicz, Biuro Rozwoju Biznesu, Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych

 

Mechanizmy zwiększające wpływ akcjonariuszy na spółki publiczne

 • Polityka wynagrodzeń
 • Ułatwienia wykonywania praw akcjonariuszy
 • Polityki zaangażowania inwestorów instytucjonalnych

Robert Wąchała, Dyrektor ds. Regulacji, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

dr Dawid Van Kędzierski, Associate, Gide Loyrette Nouel

13:30-14:30 Lunch

BLOK II

14:30-16:00

Czynniki zwiększające odpowiedzialność spółki i jej władz

 • Nowe trendy w prawie oraz działaniu organów
 • Jak nowości legislacyjne przekładają się na odpowiedzialność członków zarządu
 • Rola prawnika wewnętrznego w budowaniu systemu legal compliance spółki

Piotr Biernacki, Wiceprezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

Mateusz Baran, Partner, CRIDO LEGAL
Katarzyna Witkowska, Senior Associate, CRIDO LEGAL

 

Emisja obligacji po nowemu
 • Praktyczne skutki zmian regulacyjnych
 • Konsekwencje zaniechanych zmian
 • Najważniejsze wyzwania emitentów

dr Mirosław Kachniewski, Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

Zbigniew Mrowiec, Partner, Radca Prawny, Mrowiec Fiałek i Wspólnicy

 

Ryzyka nieintencjonalnego wykorzystania informacji poufnej

 • Nieoczywiste wymogi MAR
 • Ujawnienie i wykorzystywanie informacji poufnych
 • Transakcje osób blisko związanych

Robert Wąchała, Dyrektor ds. Regulacji, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

Paweł Mardas, Adwokat, Partner, Szef Praktyki Fuzji i Przejęć, Kochański i Partnerzy

Mateusz Ostrowski, Adwokat, Partner, Szef Praktyki Postępowań Sądowych, Kochański i Partnerzy

 
Walne zgromadzenia w przyszłości

 • Trendy i kierunki zmian w przebiegu i organizacji walnych zgromadzeń
 • Jak będą wyglądały
 • Kto i w jaki sposób będzie w nich uczestniczył

Magdalena Raczek-Kołodyńska, Wiceprezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

Andrzej Knap, Prezes Zarządu, Unicomp-WZA

16:00-16:30 Przerwa kawowa
16:30-18:00

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
Zwykłej Spółki SA

dr Mirosław Kachniewski, Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
dr Dawid Van Kędzierski, Associate, Gide Loyrette Nouel
Andrzej Knap, Prezes Zarządu, Unicomp-WZA
Kazimierz Jeleński, Radca Prawny, Wspólnik, Dubiński Jeleński Masiarz i Wspólnicy
Krzysztof Libiszewski, Radca Prawny, Wspólnik, Wardyński i Wspólnicy
Marcin Marczuk, Partner, Radca Prawny, KMD.Legal
Paweł Mardas, Partner, Szef Praktyki Fuzji i Przejęć, Kochański i Partnerzy
Zbigniew Mrowiec, Partner, Radca Prawny, Mrowiec Fiałek i Wspólnicy
Mateusz Rogoziński, Partner, CRIDO LEGAL

20:00

Wieczór Ostatkowy

 • Uroczysta kolacja
 • Zabawa przy muzyce

26 LUTEGO 2020 (środa)

7:00-8:30 Śniadanie (dla osób korzystających z noclegu)
7:30-8:30 Poranny bieg (dla chętnych)
9:00-10:30 TURA I - warsztaty tematyczne
10:30-11:00 Przerwa kawowa
11:00-12:30 TURA II - warsztaty tematyczne
12:30-13:30 Lunch
13:30-15:00

Dyskusja panelowa: Najważniejsze wyzwania regulacyjne

 • MAR - praktyka nadzorcza i zakres proponowanej nowelizacji
 • Rola służb prawnych w identyfikacji szans i ryzyk w obszarach ESG
 • Wymogi i procedury dotyczące sygnalistów
 • Obowiązkowa dematerializacja akcji i warrantów
 • Planowane zmiany regulacyjne i ich potencjalne implikacje

dr Mirosław Kachniewski, Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

Jarosław Grzegorz, Associate Partner, Dział Zarządzania Ryzykiem Nadużyć, EY Polska

Bartosz Krzesiak, Dyrektor Departamentu Emisji Akcji, Dom Maklerski Navigator

Magdalena Raczek-Kołodyńska, Wiceprezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

Robert Wąchała, Dyrektor ds. Regulacji, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

Partnerzy

  Partner Technologiczny 
 logo_unicomp_thumb250.jpg
Partner Instytucjonalny
kdpw_logo_color_pos_rgb.jpg
Partnerzy

crido_logo_cmyk.jpg

  mf975x141.jpg

gide_small_1.jpg

  djm_logo_kolor_0.jpg
opcja1a.jpg   kp2018eng.jpg
   wiw_kolor_4.jpg  
Patroni Medialni
isbnews.png my_company.png logo_pap_biznes.jpg
parkiet_bez_paska_www.jpg prawo_pl.png relacje_inwestorskie.png
rz_logo_male.jpg logo_stockwatch_thumb150.jpg strefainwestorow.pl-plain-logo-white-bg-
  wprost_logo_100px_rgb.png  

Materiały

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami z Kongresu:

I DZIEŃ

Wyniki głosowań uczestników

II DZIEŃ

Wyniki głosowań uczestników

Q&A

Warsztaty

Grupa I (Sala R)

Wpływ zmian przepisów regulujących przeciwdziałanie praniu pieniędzy na compliance. Nowe wyzwania dla zarządów i służb prawnych spółki publicznej

marcin_marczuk-1_4.jpgMarcin Marczuk

 

Partner, Radca Prawny

KMD.Legal


Życiorys

michal_krolikowski-3_0.jpgProf. UW dr hab. Michał Królikowski

 

Partner Zarządzający, Adwokat

KMD.Legal

 

Życiorys

Opis warsztatu

 

 • Zakres zmian przepisów regulujących przeciwdziałanie praniu pieniędzy a nowe projekty rządowe
 • Czym jest CRBRz i dlaczego ma znaczenie dla spółek publicznych?
 • Beneficjent rzeczywisty spółek zależnych - jak go zidentyfikować?
 • Trudne przypadki identyfikacji beneficjentów rzeczywistych
 • Znaczenie CRBRz dla Compliance spółki publicznej i jej spółek zależnych
Grupa II (Sala M)

Schematy podatkowe i podatki u źródła

michal_nowacki_0.jpgMichał Nowacki

 

Radca Prawny, Doradca Podatkowy, Partner

Wardyński i Wspólnicy

 

Życiorys

wojciech_marszalkowski.jpgWojciech Marszałkowski

 

Adwokat

Wardyński i Wspólnicy

 

Życiorys

Opis warsztatu

 • Podatkowy compliance związany z raportowaniem schematów podatkowych i podatkami u źródła
 • Uniknięcie odpowiedzialności osobistej i finansowej, a skala raportowania schematów podatkowych
 • Zmiany, zmiany i jeszcze raz zmiany w przepisach dotyczących podatku u źródła. Gdzie jesteśmy i gdzie będziemy za rok
 • Prześwietlanie kontrahentów, czyli pytania, które należy zadać, by nie pobrać podatku u źródła w Polsce
Grupa III (Sala S)

Nowe regulacje wpływające na dostępność informacji na temat akcjonariatu spółek i na strukturę akcjonariatu

zbigniew_mrowiec_0.pngZbigniew Mrowiec

 

Partner, Radca Prawny

Mrowiec Fiałek i Wspólnicy

 

Życiorys

pc_foto.jpgPaweł Cyganik


Starszy Prawnik, Radca Prawny

Mrowiec Fiałek i Wspólnicy

 

Życiorys

Opis warsztatu

 

 • Zakres zmian dla spółek nienotowanych, spółek giełdowych oraz spółek z NewConnect
 • Jawność informacji o składzie akcjonariatu
 • Zasady prowadzenia i udostępniania informacji z rejestru akcjonariuszy
 • System dostępu do informacji o akcjonariacie spółek giełdowych
Grupa IV (Sala L)

Restrukturyzacja w praktyce - case study z perspektywy dłużnika i wierzyciela

jd.pngJarosław Dubiński

 

Wspólnik

Dubiński Jeleński Masiarz i Wspólnicy

 

Życiorys

zdjecie_kazimierz_jelenski.jpgKazimierz Jeleński

 

Radca Prawny, Wspólnik

Dubiński Jeleński Masiarz i Wspólnicy

 

Życiorys

Grupa V (Sala K)

Prawnik wewnętrzny jako „project manager” w procesie M&A

zdj_mateusz_rogozinski.jpgMateusz Rogoziński

 

Partner

CRIDO LEGAL

 

Życiorys

Opis warsztatu

 

 

Sukces procesu M&A wymaga zazwyczaj dużego nakładu czasu, pracy i udziału specjalistów z wielu dziedzin. Sukces ten przychodzi łatwiej, jeżeli w proces zaangażowany zostaje prawnik wewnętrzny spółki. Z jednej strony ma nieocenioną i dogłębną wiedzę odnośnie realiów prawno-biznesowych w danej branży. Z drugiej zaś na tyle dobrze zna organizację, że wie co jest dla kluczowe z punktu widzenia prowadzonej akwizycji. Prawnik wewnętrzny może przybierać w procesie różne role – może jedynie sprawować nadzór nad transakcją z lotu ptaka i uczestniczyć w kluczowych momentach lub też może aktywnie zaangażować się w cały proces. Z uwagi na natłok codziennych obowiązków z jakimi mierzy się prawnik wewnętrzny, częściej wciela się w tę pierwszą rolę, która łączy się jednocześnie z pełnieniem funkcji „project managera”.


Podczas warsztatu omówione zostaną następujące kwestie:

 • Blaski i cienie - czyli co może dać prawnikowi wewnętrznemu zaangażowanie się w proces M&A;
 • Project manager czy aktywny uczestnik - czyli którą rolę wybrać;
 • Przyjaciel czy wróg - czyli jak ułożyć relację z zewnętrzną kancelarią;
 • Sukces ma wielu ojców - czyli wartość dodana prawnika wewnętrznego na poszczególnych etapach transakcji;
 • Stal czy plusz - czyli jakie (twarde czy miękkie) podejście do negocjacji wybrać;
 • Aby spać spokojnie - czyli zarządzanie ryzykami w procesie;
 • Flesze i szampan - czyli jak z sukcesem doprowadzić transakcję do końca.
Grupa VI (Sala P)

Mechanizmy zwiększające wpływ akcjonariuszy na spółki publiczne

gide-dawid-kedzierski_0.jpegdr Dawid Van Kędzierski

 

Associate

Gide Loyrette Nouel

 

Życiorys

Opis warsztatu

 • Mechanizm say on pay
 • Polityka wynagrodzeń
 • Sprawozdanie o wynagrodzeniach
 • Mechanizmy ułatwiające wykonywanie praw akcjonariuszy
 • Polityka zaangażowania
 • Czy należy spodziewać się zmian w podejściu inwestorów instytucjonalnych?
Grupa VII (Sala O)

Jak minimalizować ryzyko postępowań dotyczących insider trading i manipulacji - case studies

pawel_mardas_2.jpgPaweł Mardas

 

Adwokat, Partner, Szef Praktyki Fuzji i Przejęć

Kochański i Partnerzy

 

Życiorys

mateusz_ostrowski_pion.jpgMateusz Ostrowski

 

Adwokat, Partner, Szef Praktyki Postępowań Sądowych

Kochański i Partnerzy


Życiorys

Opis warsztatu

 
Jakie są obowiązki emitentów oraz członków ich organów w zakresie ujawniania informacji poufnych i jakie są możliwości przeciwdziałania plotkom rynkowym, zagrażającym uczciwym praktykom giełdowym? Wykorzystywanie informacji i dezinformacji do manipulacji kursowych – kiedy jest manipulacja informacją?
 
Skupimy się na aspektach praktycznych, odnosząc się wprost do analizy konkretnych case-ów.
 
AGENDA
 • Plotki rynkowe oraz fałszywe informacje i jak im przeciwdziałać
 • Nieoczywiste przykłady wpływania na cenę akcji
 • Due diligence spółek giełdowych
 • Okresy zamknięte
 • Listy osób mających dostęp do informacji poufnych
 • Omówienie konkretnych przykładów (case studies)

Kontakt

Kontakt w sprawie Kongresu:

ab_roboczo_www3.pngAgata Bednarczyk
Manager ds. Konferencji
Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
tel.: 501 188 438
e-mail: agata.bednarczyk@seg.org.pl

 

 

Kontakt w sprawie członkostwa w SEG:

magda_c_konf.jpgMagdalena Cieciura
Specjalista ds. Współpracy z Emitentem
Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
tel.: (22) 826 26 89
e-mail: magdalena.cieciura@seg.org.plZdjęcia dla wydarzeń: 
Ostatnia aktualizacja 26/06/2020
Podziel Się