XVI Forum Rad Nadzorczych

Relacja z wydarzenia: 

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, PwC oraz Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych miały przyjemność zaprosić na kolejne XVI Świąteczne Forum Rad Nadzorczych, które odbyło się 9 grudnia 2014 roku.

Opis

Organizatorzy
logo_od_1993_thumb150.jpg logo_gpw_1.jpg logo_pwc_small_thumb.jpg

Temat spotkania: Jak komunikować się z rynkiem – wiarygodność informacji finansowych i niefinansowych. Nowe obowiązki dla spółek i Komitetów Audytu.

Jakość systemu raportowania informacji finansowych i niefinansowych może wpłynąć na wyniki i wycenę spółek. Podczas spotkania przeanalizowaliśmy, jakie są tego powody i omówiliśmy praktyczne przykłady. Odnieśliśmy się także do zmian w regulacjach, które zaczną obowiązywać w najbliższym czasie. Nakładają one nowe obowiązki na spółki oraz biegłych rewidentów ale również wspomagają Komitety Audytu w wypełnianiu ich obowiązków. W szczególności skupiliśmy się na:

- Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady UE Nr 537/2014 w obszarze, w jakim nakłada na biegłego rewidenta obowiązki w zakresie sporządzenia Sprawozdania dodatkowego dla komitetu ds. audytu.Dotyczą one m.in. określenia, które kategorie bilansu zostały bezpośrednio sprawdzone, a które kategorie zostały sprawdzone w oparciu o testowanie systemu oraz testy kontroli.  Przybliżymy również nowy obowiązek raportowania w sprawozdaniu z badania wszelkich znaczących słabości systemu kontroli wewnętrznej w zakresie sprawozdawczości finansowej oraz systemu księgowości wraz ze wskazaniem, czy zostały one naprawione przez zarząd.

- Dyrektywie PE CONS 47/14 w odniesieniu do ujawniania informacji niefinansowych i informacji dotyczących różnorodności przez niektóre duże jednostki oraz grupy. Wskażemy, które zapisy dyrektywy wprowadzają istotnie zmiany i nowe obowiązki informacyjne dla spółki oraz jakie są możliwe opcje transpozycji jej na grunt polski.

  
Zaproszeni goście podzielili się swoimi doświadczeniami we wdrażaniu zmian w procesie raportowania i komunikacji z rynkiem.

Spotkanie skierowane było do członków rad nadzorczych spółek giełdowych.

Program

15.45-16.00 Rejestracja i powitalna kawa
16.00-16.10

Oficjalne otwarcie i powitanie


Mirosław Kachniewski, Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

Jacek Socha, Wiceprezes, PwC

Paweł Tamborski, Prezes Zarządu, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie

16.10-17.10

Jak komunikować się z rynkiem - wiarygodność informacji finansowych i niefinansowych. Nowe obowiązki dla spółek i Komitetów Audytu

  • Komunikacja audytora ze spółką i jej organami – nowe regulacje unijne dla jednostek zainteresowania publicznego
  • Komunikacja spółki z otoczeniem - nowe regulacje dla jednostek zainteresowania publicznego
Tomasz Konieczny, Partner, PwC

Piotr Rówiński, Dyrektor, PwC

Anna Szlachta, PwC

17.10-17.30 Sesja pytań i odpowiedzi
17.30 Uroczysty koktajl i koncert świąteczny Kasi Moś

Materiały

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami z konferencji:

 Prezentacja - Konferencja 9 grudnia 2014

Kontakt

Kontakt w sprawie Seminarium:


kkopycka_nd24255_thumb175.jpg
Katarzyna Kopycka
PwC
Marketing, Communication and Business Development Assistant
tel.: 519 507 510
e-mail: katarzyna.kopycka@pl.pwc.com

 


md_130.jpg

Małgorzata Drążek
Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
Specjalista ds. Szkoleń
tel.: (22) 826 26 89
e-mail: malgorzata.drazek@seg.org.pl
Zdjęcia dla wydarzeń: 
Ostatnia aktualizacja 17/03/2015
Podziel Się