Zaangażowanie pracowników a poprawa wyników finansowych spółki - RELACJA Z SEMINARIUM

Relacja z wydarzenia: 

Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie oraz Hewitt Associates miały przyjemność zaprosić na seminarium "Zaangażowanie pracowników a poprawa wyników finansowych spółki", które odbyło się dnia 15 września 2010 roku na Sali NewConnect warszawskiej GPW, ul. Książęca 4.

Opis

Organizatorzy
logo_od_1993_thumb150.jpg logo_gpw_small_thumb175.jpg logo_hewitt_stare.jpg

Wyniki ponad 30 badań prowadzonych przez Hewitt Associates od początku lat 90. XX wieku wykazały istotny związek między wzrostem efektywności zarządzania pracownikami a poprawą wyników ekonomicznych firmy. Przykładem jest badanie przeprowadzone na próbie 4 mln pracowników z 1500 firm, wykazujące zależność pomiędzy poziomem wskaźnika zaangażowania w firmie, a stopą całkowitego zwrotu dla akcjonariuszy, czyli TSR. Firmy z tzw. strefy Najlepszych Pracodawców, charakteryzujących się poziomem zaangażowania powyżej 60%, osiągają TSR na poziomie o 24% wyższym od średniego, na co bez wątpienia mają wpływ wysoce zaangażowani pracownicy.

Podczas seminarium Hewitt Associates zaprezentował najnowsze wyniki Badania Najlepsi Pracodawcy, które pozwaliły dowiedzieć się, m.in. w jaki sposób firmy mogą osiągać przewagę konkurencyjną dzięki swoim pracownikom. Przedstawione zostały zależności pomiędzy zaangażowaniem pracowników a wartością spółki. Wyniki, jakie w Badaniu uzyskały spółki giełdowe porównane zostały do średniej dla polskiego rynku, jak również do wyników Najlepszych Pracodawców. Pozwoliło to na zidentyfikowanie największych wyzwań dla spółek giełdowych w porównaniu do średniej dla Polski, Europy Środkowo - Wschodniej, jak również do Najlepszych Pracodawców. Uczestnicy spotkania dowiedzieli się również, co motywuje i buduje zaangażowanie pracowników w spółkach giełdowych, przedstawione zostały analizy demograficzne, stanowiskowe, etc dla spółek giełdowych.

Seminarium skierowane było do prezesów, członków zarządów oraz dyrektorów ds. HR w spółkach giełdowych. Wydarzenie przeznaczone było wyłącznie dla członków SEG oraz gości Hewitt Associates.

Patroni

Patroni Medialni
parkiet_04_grudnia_2008_r_thumb150.jpg   logo_investortv.jpg

Kontakt

Agata Bednarczyk
Specjalista ds. szkoleń i konferencji
tel. kom. 501 188 438
e-mail: agata.bednarczyk@seg.org.pl

Zdjęcia dla wydarzeń: 
Ostatnia aktualizacja 24/10/2014
Podziel Się