Cykl webinariów - Wyzwania raportowania rocznego za 2020: Zamknięcie roku 2020 - sprawozdanie roczne w czasach pandemii

Relacja z wydarzenia: 


seg_video_0.png

Nagranie video

seg_materialy_0.png

Prezentacja

Biuletyn MSSF 01/2021
(do pobrania ze strony Deloitte) POBIERZ

Opis

v2b_seg_2020_scw_800x500_c2a_3.png

video_online_icon_blue.png

TYLKO UDZIAŁ ONLINE
Organizator Partner
seg_0.jpg deloitte_www.jpg

Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych oraz firma Deloitte mieli przyjemność zaprosić na webinarium w ramach cyklu - Wyzwania raportowania rocznego za 2020: "Zamknięcie roku 2020 - sprawozdanie roczne w czasach pandemii", które odbyło się 19 stycznia 2021 roku w godz. 10:00-11:30.

Podczas webinarium omówione zostały takie zagadnienia, jak:

 • Priorytety i oczekiwania regulatorów (w kontekście pandemii SARS-CoV-2)
 • MSSF 16 - zmiany do standardu (w kontekście pandemii SARS-CoV-2)
 • Definicja przedsięwzięcia pod MSSF 3 - konsekwencje zmian
 • Połączenia pod wspólną kontrolą - najnowsze propozycje Rady MSR

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ?

 • Przydatne case studies
 • Omówienie najważniejszych wyzwań związanych z MSSF w czasach pandemii
 • Topowe grono eksperckie
 • Możliwość zadawania pytań Prelegentom podczas webinarium

Wydarzenie skierowane było do dyrektorów finansowych, członków zarządów odpowiedzialnych za finanse i rachunkowość, głównych księgowych, przedstawicieli działów prawnych i finansowych.

Program

10:00-11:30 Priorytety i oczekiwania regulatorów (w kontekście pandemii SARS-CoV-2)

 

Wyzwania przed jakimi stanęły podmioty z wielu branż w roku 2020 są przedmiotem zainteresowań akcjonariuszy, kadry zarządzającej, ale także regulatorów. Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) zaadresował wyzwania, przed jakimi stoi europejska gospodarka w publikacji zawierającej priorytety i wytyczne w zakresie raportowania informacji finansowych.

 

Warto zwrócić szczególną uwagę na następujące obszary:

 • Metody kalkulacji oczekiwanych strat kredytowych (ECL) uwzględniające zmiany założeń wynikających bezpośrednio z COVID-19 i uwzględniające komponent dotyczący zdarzeń przyszłych (forward looking),
 • Ujawnienia dotyczące ryzyka płynności w czasach podwyższonej niepewności.

 

MSSF 16 - zmiany do standardu (w kontekście pandemii SARS-CoV-2)

 

Wpływ COVID-19 na sprawozdawczość finansową jest powszechny i niepewny co do czasu trwania. Pandemia COVID-19 poważnie wpływa na podmioty gospodarcze, dlatego wielu leasingodawców udzieliło lub oczekuje się, że udzieli pomocy ekonomicznej leasingobiorcom w postaci ulg w spłacie czynszu, które, w niektórych przypadkach, wynikają z wprowadzonych przez władze państw przepisów antykryzysowych. Ulgi w spłacie czynszu obejmują między innymi wakacje czynszowe lub obniżone opłaty za czynsz przez pewien okres, po których mogą nastąpić wyższe opłaty za czynsz w przyszłych okresach. W przypadku zmiany opłat leasingowych konsekwencje księgowe będą zależeć od tego, czy zmiana ta spełnia definicję zmiany leasingu.

 

W maju 2020 r. RMSR przedstawiła praktyczne rozwiązanie, które pozwala leasingobiorcom (ale nie leasingodawcom):

 • Nie oceniać, czy ulgi w spłacie czynszu, które są bezpośrednim skutkiem pandemii COVID-19 i spełniają określone warunki, są modyfikacjami leasingu,
 • A zamiast tego uwzględniać te ulgi w wyniku finansowym, tak jakby nie były one modyfikacją leasingu.

 

Definicja przedsięwzięcia pod MSSF 3 - konsekwencje zmian

 

Od 1 stycznia 2020 r. obowiązuje nowa definicja przedsięwzięcia, która może spowodować, że mniej przejęć niż dotychczas będzie rozliczanych jako nabycie przedsięwzięcia (biznesu). Oprócz zmiany brzmienia definicji, Rada MSR przedstawiła także dodatkowe objaśnienia jej stosowania, m.in. wytyczne, które pomagają ustalić, czy przejęto znaczący proces. Ponadto, wprowadzono możliwość skorzystania z dobrowolnego testu koncentracji, który pozwala na uproszczoną ocenę czy nabyty zestaw działań i aktywów nie jest przedsięwzięciem. W trakcie konferencji omówione zostaną zmiany do definicji oraz nowe wytyczne.

 

Połączenia pod wspólną kontrolą - najnowsze propozycje Rady MSR

 

Większość obserwowanych na rynku transakcji przejęć spółek czy zorganizowanej części przedsiębiorstwa to tak zwane połączenia pod wspólną kontrolą. Jednocześnie, tego typu transakcje są wyłączone z zakresu MSSF 3, co zmusza kierownictwo przejmującej jednostki do wypracowania własnej polityki rachunkowości. To powszechnie znana luka w MSSF powodująca sporo rozbieżności w praktyce. Dlatego Rada MSR już od wielu lat ma na swojej agendzie projekt opracowania odpowiednich wytycznych w tym zakresie. W trakcie konferencji omówione zostaną wstępne propozycje Rady co do ujęcia księgowego takich transakcji, opublikowane w Discussion Paper w listopadzie 2020 roku.

PRELEGENCI

Monika Jakubczyk, Biegły Rewident, Partner, Audit & Assurance Deloitte

dr Mirosław Kachniewski, Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
Aleksandra Rytko, Biegły Rewident, Starszy Menedżer, Audit & Assurance Deloitte
Marcin Samolik, Biegły Rewident, Starszy Menedżer, Audit & Assurance Deloitte
Krzysztof Supera, Starszy Menedżer, Audit & Assurance Deloitte

Materiały

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami z webinarium:

Prezentacja

Zaświadczenia

Zaświadczenia potwierdzające udział w szkoleniu, ze wskazaniem czasu trwania wydarzenia, wystawiane będą na prośbę uczestnika, według procedury. Zobacz więcej

Partnerzy

Patroni Medialni
pap_biznes_small_www.jpg logo_stockwatch.png

strefainwestorow.pl-plain-logo-whit-bg-1

Kontakt

Kontakt w sprawie Webinarium:

image_picker_fcec894c-b0ec-4757-b3ad-6e2Agata Bednarczyk
Manager ds. Konferencji
Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
tel.: (22) 692 49 45
e-mail: agata.bednarczyk@seg.org.pl

 

 

Kontakt w sprawie członkostwa w SEG:

magda_c_konf.jpgMagdalena Cieciura
Specjalista ds. Współpracy z Emitentem
Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
tel.: (22) 826 26 89
e-mail: magdalena.cieciura@seg.org.plOstatnia aktualizacja 26/01/2021
Podziel Się