Zmiany w przepisach podatkowych oraz praktyce ich stosowania

Opis

Organizatorzy
seg_0.jpg   crido_logo_rgb_nowe_small_0.png

Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych oraz Crido Taxand miały przyjemność zaprosić na konferencję "Zmiany w przepisach podatkowych oraz praktyce ich stosowania", która odbyła się 11 stycznia 2018 roku w Sali IMPERIUM kompleksu "Centrum Giełdowe" (poziom 0, ul. Książęca 4, Warszawa).

Na początku spotkania, eksperci z Crido Taxand, omówili zmiany w podatku dochodowym od osób prawnych (wprowadzenie nowego źródła przychodów - zyski kapitałowe, zmiany w zakresie możliwości zaliczania kosztów finansowania dłużnego do kosztów podatkowych, wprowadzenie limitu w zakresie kosztów uzyskania przychodów w odniesieniu do nabywanych usług niematerialnych oraz w odniesieniu do opłat za korzystanie z wartości niematerialnych i prawnych, ograniczenie tzw. zwolnienia dla dywidend, wprowadzenie podatku dochodowego od nieruchomości komercyjnych, zmiany w zakresie: zagranicznych spółek kontrolowanych (CFC), podatkowych grup kapitałowych, ulgi badawczo-rozwojowej). Następnie przedyskutowano zmiany w podatku od towarów i usług (wprowadzenie mechanizmu podzielonej płatności (split-payment), lista przesłanek należytej staranności po stronie nabywcy w transakcjach krajowych, kształtowanie się praktyki dotyczącej stosowania tzw. klauzuli obejścia prawa w VAT, utworzenie wykazu podatników VAT czynnych, zmiany w strukturze JPK VAT, wprowadzenie tzw. kas fiskalnych on-line, zmiany dotyczące rozliczeń VAT na poziomie Dyrektywy VAT w zakresie voucherów i transakcji wewnątrzwspólnotowych).

W drugiej części konferencji prelegenci zajęli się problematyką projektu nowej Ordynacji podatkowej (wprowadzenie prawa do uzyskiwania wiążących informacji od organów podatkowych w różnej formie oraz możliwości konsultowania skutków podatkowych transakcji, określenie nowych terminów przedawnienia zobowiązań podatkowych i ograniczenie możliwości zawieszania biegu terminu przedawnienia zobowiązań, możliwość przeprowadzenia kontroli na żądanie podatnika, wprowadzenie nowych procedur porozumiewawczych z organami - umowy podatkowej i mediacji, zmiany w zakresie procedury podatkowej). Na zakończenie uczestnicy dowiedzieli się o zmianach w zakresie cen transferowych (APA dla usług niematerialnych, konsekwencje zmian dla PGK, rozszerzenie delegacji Ministra Finansów, praktyczne kwestie oraz kształtująca się linia interpretacyjna dotyczące obecnie obowiązujących regulacji).

Seminarium skierowane było do: dyrektorów finansowych, członków zarządów odpowiedzialnych za finanse i rachunkowość, głównych księgowych, przedstawicieli działów prawnych i finansowych.

Program

10:00-10:25 Rejestracja uczestników i kawa powitalna
10:25-10:30

Otwarcie konferencji
Mirosław Kachniewski, Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

10:30-12:00

Zmiany w podatku dochodowym od osób prawnych

 • Wprowadzenie nowego źródła przychodów - zyski kapitałowe
 • Zmiany w zakresie możliwości zaliczania kosztów finansowania dłużnego do kosztów podatkowych
 • Wprowadzenie limitu w zakresie kosztów uzyskania przychodów w odniesieniu do nabywanych usług niematerialnych oraz w odniesieniu do opłat za korzystanie z wartości niematerialnych i prawnych
 • Zmiany w zakresie zagranicznych spółek kontrolowanych (CFC)
 • Zmiany w zakresie podatkowych grup kapitałowych
 • Zmiany w zakresie ulgi badawczo-rozwojowej
 • Ograniczenie tzw. zwolnienia dla dywidend
 • Wprowadzenie podatku dochodowego od nieruchomości komercyjnych
Paweł Toński, Partner Zarządzający, Doradca Podatkowy, Crido Taxand
Kamil Skomorowski, Menedżer, Doradca Podatkowy, Crido Taxand
12:00-12:30

Przerwa kawowa

12:30-14:00

Zmiany w podatku od towarów i usług

 • Wprowadzenie mechanizmu podzielonej płatności (split-payment)
 • Lista przesłanek należytej staranności po stronie nabywcy w transakcjach krajowych
 • Kształtowanie się praktyki dotyczącej stosowania tzw. klauzuli obejścia prawa w VAT
 • Utworzenie wykazu podatników VAT czynnych
 • Zmiany w strukturze JPK VAT
 • Wprowadzenie tzw. kas fiskalnych on-line
 • Zmiany dotyczące rozliczeń VAT na poziomie Dyrektywy VAT w zakresie voucherów i transakcji wewnątrzwspólnotowych

dr Roman Namysłowski, Partner Zarządzający, Doradca Podatkowy, Crido Taxand

14:00-14:45

Lunch

14:45-15:30

Projekt nowej Ordynacji podatkowej

 • Wprowadzenie prawa do uzyskiwania wiążących informacji od organów podatkowych w różnej formie (w tym przez telefon) oraz możliwości konsultowania skutków podatkowych transakcji
 • Określenie nowych terminów przedawnienia zobowiązań podatkowych i ograniczenie możliwości zawieszania biegu terminu przedawnienia zobowiązań
 • Możliwość przeprowadzenia kontroli na żądanie podatnika
 • Wprowadzenie nowych procedur porozumiewawczych z organami - umowy podatkowej i mediacji
 • Zmiany w zakresie procedury podatkowej (m.in. wprowadzenie uproszczonego postępowania w niektórych sprawach oraz możliwości pominięcia odwołania i złożenia od razu skargi do sądu administracyjnego)

Andrzej Puncewicz, Partner Zarządzający, Doradca Podatkowy, Crido Taxand
Sławomir Pilarczyk
, Menedżer, Doradca Podatkowy, Crido Taxand

15:30-16:15

Zmiany w zakresie cen transferowych

 • APA dla usług niematerialnych
 • Konsekwencje zmian dla PGK
 • Rozszerzenie delegacji Ministra Finansów
 • Praktyczne kwestie oraz kształtująca się linia interpretacyjna dotyczące obecnie obowiązujących regulacji

Michał Szwed, Starszy menedżer, Crido Taxand

Materiały

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami z konferencji:

 • Zmiany w podatku dochodowym od osób prawnych

Pobierz

 • Zmiany w podatku od towarów i usług

Pobierz

 • Projekt nowej Ordynacji podatkowej

Pobierz

 • Zmiany w zakresie cen transferowych

Pobierz

 • Q&A

Pobierz


Partnerzy

Patroni Medialni
logo_inwestycje_krzywe_250.jpg logo_pap_biznes.jpg logo_stockwatch.png

Kontakt

Kontakt w sprawie Konferencji:

ab.jpgAgata Bednarczyk
Manager ds. Konferencji
Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
tel.: (22) 692 49 45
e-mail: agata.bednarczyk@seg.org.plKontakt w sprawie członkostwa w SEG:

magda_c_konf.jpgMagdalena Cieciura
Specjalista ds. Współpracy z Emitentem
Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
tel.: (22) 826 26 89
e-mail: magdalena.cieciura@seg.org.pl 

Zdjęcia dla wydarzeń: 
Ostatnia aktualizacja 12/12/2018
Podziel Się