Koszty

Wysokość składki członkowskiej od dnia 1 stycznia 2019 roku.

Wysokość składki członkowskiej uzależniona jest od kapitalizacji spółki i wynosi odpowiednio:
• dla członków Stowarzyszenia, których akcje są notowane w obrocie giełdowym na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA i których kapitalizacja:

  • wynosi powyżej 1 000 000 000 zł (jeden miliard złotych) – 19 500 zł w skali roku (dziewiętnaście tysięcy pięćset złotych rocznie)

• dla członków Stowarzyszenia, których akcje są notowane w obrocie giełdowym na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA i których kapitalizacja:

  • wynosi nie więcej niż 1 000 000 000 zł (jeden miliard złotych) i nie mniej niż 200 000 000 zł (dwieście milionów złotych) – 14 500 zł w skali roku (czternaście tysięcy pięćset złotych rocznie)

• dla członków Stowarzyszenia, których akcje są notowane w obrocie giełdowym na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA i których kapitalizacja:

  • wynosi poniżej 200 000 000 (dwieście milionów złotych) – 9 500 zł w skali roku (dziewięć tysięcy pięćset złotych rocznie)

• dla członków wspierających Stowarzyszenia, których akcje notowane są w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect –wynosi 4500 złotych rocznie (cztery tysiące pięćset złotych rocznie)

• dla pozostałych wspierających członków Stowarzyszenia, innych niż wskazani powyżej – 9 500 zł w skali roku (dziewięć tysięcy pięćset złotych rocznie)

Członek zwyczajny – składka 100 zł w ujęciu rocznym

 

Podziel Się