Zrównoważone finansowanie i raportowanie

Opis

video_online_icon_blue.png

Wydarzenie było transmitowane online (możliwy był udział zdalny)

Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych miało przyjemność zaprosić na konferencję "Zrównoważone finansowanie i raportowanie", która odbyła się 12 czerwca 2019 roku w Sali Chicago (piętro 1) hotelu Polonia Palace (Al. Jerozolimskie 45, Warszawa). Partnerem wydarzenia był Diaphane Software.

Na początku konferencji zajęliśmy się nowymi wytycznymi Komisji Europejskiej (zakres wytycznych dot. zagadnień klimatu; ujawnienia Type 1 i Type 2; jak przygotować się do raportowania zgodnie z nowymi wytycznymi) oraz raportowaniem śladu węglowego i jego redukcji (czym są emisje bezpośrednie i pośrednie, zakresy 1, 2 i 3; jak zbadać i policzyć emisje pośrednie w łańcuchu wartości, kalkulacja, dokumentacja i atestacja danych. Następnie eksperci omówili gromadzenie danych niefinansowych i kalkulacje wskaźników (wyzwania w gromadzeniu danych niefinansowych w grupach kapitałowych; jak zapewnić kompletność i poprawność gromadzonych danych; wdrożenie systemu do monitoringu danych niefinansowych) oraz strategię zrównoważonego rozwoju a raportowanie niefinansowe (jakie obszary działalności spółki powinna obejmować strategia zrównoważonego rozwoju, jak uwzględnić zewnętrzne polityki i cele zrównoważonego rozwoju (SDGs) w strategii; optymalny model pracy nad skuteczną strategią zrównoważonego rozwoju).

W drugiej części spotkania przeanalizowaliśmy ocenę raportów niefinansowych 2018 (jak spółki realizują obowiązek raportowania niefinansowego; na które obszary spółki poświęcają najwięcej miejsca w raportach; jakie są największe wyzwania związane z raportowaniem niefinansowym), a następnie omówiliśmy kryteria oceny sustainability przez inwestorów (w jakim stopniu przez ostatnie 1,5 roku spółki nauczyły się rozmawiać z inwestorami o zagadnieniach zrównoważonego rozwoju; które zagadnienia środowiskowe, społeczne, pracownicze, praw człowieka są najważniejsze dla inwestorów; obecny stan i perspektywy rozwoju zrównoważonych inwestycji w Polsce). W dalszej kolejności dyskutowano na temat rozporządzenia sustainable finance i taksonomi (co zmieni rozporządzenie w sprawie sustainable finance dla instytucji finansowych, a jak wpłynie na przedsiębiorców; czym jest tzw. taksonomia; jaka działalność gospodarcza będzie uznana za zrównoważoną środowiskowo, a jaka nie), a na zakończenie prelegenci odpowiedzieli na pytanie: jak rozmawiać o klimacie? W szczególności skoncentrowali się na takich zagadnieniach, jak: czego żąda młodzież strajkująca w związku z kryzysem klimatycznym, czyli przyszłe pokolenie pracowników i klientów; jak rozmawiać, edukować i uczyć o klimacie kogoś, kto nie miał styczności z tą tematyką; jak trudne tematy tłumaczyć w prosty sposób.

Wydarzenie skierowane było do przedstawicieli spółek giełdowych, głównie osób odpowiedzialnych za relacje inwestorskie, komunikację, CSR, HR i środowisko.

Program

11:00 -11:25 Rejestracja uczestników i kawa powitalna
11:25-11:30

Otwarcie konferencji

Mirosław Kachniewski, Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

BLOK I

11:30-11:55

Nowe wytyczne Komisji Europejskiej

 • Zakres wytycznych dot. zagadnień klimatu
 • Ujawnienia Type 1 i Type 2
 • Jak przygotować się do raportowania zgodnie z nowymi wytycznymi?
Mirosław Kachniewski, Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
Piotr Biernacki, Wiceprezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
11:55-12:20

Raportowanie śladu węglowego i jego redukcji

 • Czym są emisje bezpośrednie i pośrednie, zakresy 1, 2 i 3?
 • Jak zbadać i policzyć emisje pośrednie w łańcuchu wartości?
 • Kalkulacja, dokumentacja i atestacja danych
Piotr Biernacki, Wiceprezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
Michał Stalmach, Starszy Konsultant ds. Zrównoważonego Rozwoju, Bureau Veritas Polska
12:20-12:45

Gromadzenie danych niefinansowych i kalkulacja wskaźników

 • Wyzwania w gromadzeniu danych niefinansowych w grupach kapitałowych
 • Jak zapewnić kompletność i poprawność gromadzonych danych?
 • Wdrożenie systemu do monitoringu danych niefinansowych
Mirosław Kachniewski, Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
Wojciech Głownia, CEO, Diaphane Software
Michał Stalmach, Starszy Konsultant ds. Zrównoważonego Rozwoju, Bureau Veritas Polska
12:45-13:10

Strategia zrównoważonego rozwoju a raportowanie niefinansowe

 • Jakie obszary działalności spółki powinna obejmować strategia zrównoważonego rozwoju?
 • Jak uwzględnić zewnętrzne polityki i cele zrównoważonego rozwoju (SDGs) w strategii?
 • Optymalny model pracy nad skuteczną strategią zrównoważonego rozwoju

Magdalena Raczek-Kołodyńska, Wiceprezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
Justyna Biernacka, Sustainability Managing Partner, MATERIALITY

13:10-13:40

Przerwa kawowa

BLOK II
13:40-14:05

Ocena raportów niefinansowych 2018

 • Jak spółki realizują obowiązek raportowania niefinansowego?
 • Na które obszary spółki poświęcają najwięcej miejsca w raportach?
 • Jakie są największe wyzwania związane z raportowaniem niefinansowym?
Magdalena Raczek-Kołodyńska, Wiceprezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
prof. dr hab. Grażyna Aniszewska-Banaś, Katedra Teorii Zarządzania, Szkoła Główna Handlowa
14:05-14:30

Kryteria oceny sustainability przez inwestorów

 • W jakim stopniu przez ostatnie 1,5 roku spółki nauczyły się rozmawiać z inwestorami o zagadnieniach zrównoważonego rozwoju?
 • Które zagadnienia środowiskowe, społeczne, pracownicze, praw człowieka są najważniejsze dla inwestorów?
 • Obecny stan i perspektywy rozwoju zrównoważonych inwestycji w Polsce
Mirosław Kachniewski, Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
Bartłomiej Chyłek, Dyrektor Zespołu Analiz, NN TFI
14:30-14:55

Rozporządzenie sustainable finance i taksonomia

 • Co zmieni rozporządzenie w sprawie sustainable finance dla instytucji finansowych, a jak wpłynie na przedsiębiorców?
 • Czym jest tzw. taksonomia?
 • Jaka działalność gospodarcza będzie uznana za zrównoważoną środowiskowo, a jaka nie?
Piotr Biernacki, Wiceprezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
Maciej Bukowski, Prezes, WiseEuropa
14:55-15:20

Jak rozmawiać o klimacie?

 • Czego żąda młodzież strajkująca w związku z kryzysem klimatycznym, czyli przyszłe pokolenie pracowników i klientów?
 • Jak rozmawiać, edukować i uczyć o klimacie kogoś, kto nie miał styczności z tą tematyką?
 • Jak trudne tematy tłumaczyć w prosty sposób?

Mirosław Kachniewski, Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

Piotr Biernacki, Wiceprezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

15:20-16:00 Lunch

Partnerzy

Partner
  diaphane_logo.jpg  

Materiały

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami z konferencji:

Materiały konferencyjne

Q&A

Kontakt

Kontakt w sprawie Wydarzenia:

ab_roboczo_www3.pngAgata Bednarczyk
Manager ds. Konferencji
Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
tel.: (22) 692 49 45
e-mail: agata.bednarczyk@seg.org.pl

 

 

Kontakt w sprawie członkostwa w SEG:

magda_c_konf.jpgMagdalena Cieciura
Specjalista ds. Współpracy z Emitentem
Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
tel.: (22) 826 26 89
e-mail: magdalena.cieciura@seg.org.pl 

Zdjęcia dla wydarzeń: 
Ostatnia aktualizacja 01/09/2020
Podziel Się