Język: PL | EN Czcionka: A A+ A + + Kontrast: Kontast Kontast Kontast Kontast
Opis zdjęcia

Adam Maciejewski

Prezes Zarządu, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie

Adam Maciejewski

Prezes Zarządu, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie

Adam Maciejewski posiada szeroką wiedzę z zakresu zarządzania i rynków kapitałowych, ugruntowaną programem szkoleń krajowych i zagranicznych oraz praktyką. Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, podyplomowych studiów podatkowych w Szkole Głównej Handlowej oraz studiów podyplomowych MBA w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania. Ukończył również International Institute for Securities Markets Development organizowany przez Securities and Exchange Commission w Waszyngtonie. Ma uprawnienia do reprezentowania Skarbu Państwa w Radach Nadzorczych.

Od 1994 r. pracuje na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, w tym między innymi na stanowisku Dyrektora Działu Notowań oraz Dyrektora Działu Notowań i Rozwoju Rynku. Od 28 czerwca 2006 r. był Członkiem Zarządu, odpowiedzialnym m.in. za organizację obrotu, systemy transakcyjne, technologię, rynek instrumentów pochodnych oraz produkty informacyjne. Sprawuje nadzór nad pracami mającymi na celu udostępnienie Członkom Giełdy nowego systemu notowań GPW i innymi projektami biznesowo-technologicznymi, kluczowymi z punktu widzenia bezpieczeństwa obrotu i rozwoju usług giełdowych. Był głównym negocjatorem porozumień strategicznych z NYSE Euronext.
Od 15 lutego 2013 r. Prezes Zarządu GPW.

Od lat specjalizuje się w nadzorze korporacyjnym, sprawując funkcje w Radach Nadzorczych. Aktualnie pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Towarowej Giełdy Energii oraz Przewodniczącego Rady Nadzorczej BondSpot SA.
W przeszłości zasiadał w Radach Nadzorczych m.in. takich spółek jak Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych (2006-2011), WSEInfoEngine (2007- styczeń 2013), MTS CeTO (2000-2006).

Przewodniczył Zespołowi Doradczemu przy Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych oraz Komisji Egzaminacyjnej dla maklerów i dealerów giełdowych.

Jest członkiem Rady Fundacji 2065 im. Lesława A.Pagi oraz Przewodniczącym Rady Programowej Akademii Liderów Rynku Kapitałowego organizowanej przez tę Fundację.

Jest autorem licznych publikacji z zakresu praktycznych aspektów funkcjonowania rynku kapitałowego.

Szybkie menu