Język: PL | EN Czcionka: A A+ A + + Kontrast: Kontast Kontast Kontast Kontast
Wezwania

Oddział 2 Rozdziału 4  ustawy o ofercie publicznej, który jest implementacją Dyrektywy Takeover  wprowadza system ochrony inwestorów mniejszościowych w przypadku przejęcia kontroli nad spółką giełdową. Zgodnie z zasadami określonymi w tych przepisach akcjonariusz w przypadku przejęcia kontroli nad taką spółką ma obowiązek złożenia oferty odkupienia wszystkich akcji będących własnością pozostałych akcjonariuszy. W polskim ustawodawstwie oferta ta nosi nazwę wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji. Przejęcie kontroli związane jest z przekroczeniem przez akcjonariusza określonego progu w ogólnej liczbie głosów (próg przejęcia). Każde państwo członkowskie ma możliwość ukształtowania tego progu dowolnie. W Polsce, do 30 maja 2022 r. próg przejęcia był dwuetapowy – 33% (wezwanie do 66%) i 66% (wezwanie do 100%). Po tej dacie próg wynosi 50%. Obowiązek ogłoszenia wezwania nie jest obowiązkiem bezwzględnym i istnieją od niego wyjątki. Przepisy ww. ustawy precyzyjnie określają zasady ustalania ceny w wezwaniu, jak też określają procedurę ogłaszania, przeprowadzania i rozliczania wezwań.

Ustawa o ofercie publicznej
29.07.2005
Dyrektywa Takeover
21.04.2004
Nowelizacja ustawy o ofercie
25.05.2022
Felieton w Parkiecie z dnia 05.05.2022 r.
05.05.2022

Szybkie menu