Język: PL | EN Czcionka: A A+ A + + Kontrast: Kontast Kontast Kontast Kontast
Opis zdjęcia

Agnieszka Gontarek

Dyrektor Działu Emitentów, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie

Agnieszka Gontarek

Dyrektor Działu Emitentów, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie

Od ponad 20 lat związana z rynkiem kapitałowym, od 2008 dyrektor Działu Emitentów Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA. Kieruje pracami Komitetu konsultacyjnego GPW ds. ładu korporacyjnego, który opracował „Dobre praktyki spółek notowanych na GPW 2016”, przewodniczy Radze Autoryzowanych Doradców. Była członkiem Rady Nadzorczej BondSpot SA (2013-2016), a od lipca 2016 r. do końca kadencji w 2018 r. sprawowała funkcję prezesa zarządu BondSpot SA. W latach 1998-2007 pracownik urzędu Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, a następnie Komisji Nadzoru Finansowego, m.in. na stanowisku zastępcy dyrektora Departamentu Nadzoru Obrotu.
Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UW i podyplomowych studiów z zakresu rachunkowości. Słuchaczka International Institute for Securities Market Development w Waszyngtonie, ICAN Institute, licznych szkoleń i kursów z zakresu prawa rynku kapitałowego. Współautorka komentarza do ustawy o ofercie publicznej. Posiada wieloletnie doświadczenie jako wykładowca prawa papierów wartościowych i regulacji unijnych, przede wszystkim z zakresu obowiązków informacyjnych emitentów i ich akcjonariuszy oraz corporate governance.

Szybkie menu