Język: PL | EN Czcionka: A A+ A + + Kontrast: Kontast Kontast Kontast Kontast
Opis zdjęcia

Agnieszka Nalazek

Certyfikowany Doradca w Alternatywnym Systemie Obrotu, Radca prawny w Kancelarii RKKW – KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy

Agnieszka Nalazek

Certyfikowany Doradca w Alternatywnym Systemie Obrotu, Radca prawny w Kancelarii RKKW – KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy

Agnieszka Nalazek, Certyfikowany Doradca w ASO, Radca Prawny, RKKW - KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (summa cum laude).

Absolwentka The Center for American Law Studies prowadzonego przez Uniwersytet Warszawski we współpracy z University of Florida Levin College of Law.

Specjalizuje się w prawie rynku kapitałowego, prawie spółek handlowych oraz sporach korporacyjnych.

Doradza przy transakcjach dokonywanych w ramach rynku publicznego, wrogich oraz przyjaznych przejęciach, a także w zakresie polityki informacyjnej spółek, których akcje notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w tym również należących do grup kapitałowych.

Posiada przyznawany przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. tytuł Certyfikowanego Doradcy w Alternatywnym Systemie Obrotu.

Autorka publikacji poświęconych praktycznym aspektom prawa rynku kapitałowego oraz prawa spółek.

Wykładowca na krajowych konferencjach i seminariach poświęconych praktycznym aspektom prawa gospodarczego, w szczególności zaś rynku kapitałowego.

Biegle posługuje się językiem angielskim.

Specjalizacja w zakresie:

  • Prawo Spółek
  • Rynek Kapitałowy
  • Spory Korporacyjne

Szybkie menu