Język: PL | EN Czcionka: A A+ A + + Kontrast: Kontast Kontast Kontast Kontast
Opis zdjęcia

Agnieszka Stefanowicz-Barańska

Partner Salans

Agnieszka Stefanowicz-Barańska

Partner Salans

Agnieszka Stefanowicz-Barańska, Radca Prawny, Partner, Dentons

Agnieszka Stefanowicz-Barańska, partner w warszawskim biurze kancelarii Dentons, kieruje Zespołem prawa konkurencji w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej.
Od początku kariery w 1998 roku reprezentowała klientów w licznych postępowaniach przed polskimi i unijnymi organami antymonopolowymi oraz przed polskimi sądami, w sprawach kartelowych i dotyczących innych naruszeń antymonopolowych. Doradzała także klientom podczas niezapowiedzianych kontroli urzędów ochrony konkurencji i w przeszło 100 postępowaniach w sprawie kontroli koncentracji przed UOKiK i Komisją Europejską. Współpracuje z klientami przy kształtowaniu i wdrażaniu ich systemów dystrybucji oraz wspiera zespoły prawne firm w implementacji inicjatyw mających zapewnić zgodność z przepisami antymonopolowymi, w tym przy sporządzaniu map ryzyka oraz w złożonych audytach wewnętrznych. Ma szerokie doświadczenie w bieżącym doradztwie w zakresie antymonopolowych aspektów dotyczących nadużyć pozycji dominującej, porozumień horyzontalnych oraz umów fuzji i przejęć.
Jej klientami są przedsiębiorcy z wielu branż, w tym nauk biomedycznych, motoryzacyjnej, dóbr konsumpcyjnych, spożywczej, nieruchomościowej, telekomunikacyjnej, mediów i technologii, przemysłu ciężkiego, chemicznej, energetycznej, komunalnej, handlowej, transportowej oraz z sektorów bankowego i ubezpieczeniowego.
Agnieszka Stefanowicz-Barańska jest od lat wyróżniana jako wiodący specjalista w zakresie prawa konkurencji przez polskie i międzynarodowe publikacje rankingowe, takie jak Chambers Europe (Band 1 w 2019 r.), The Legal 500 EMEA (Wiodący Prawnik w 2018 r.), GCR 100 (kategoria “Elita” w 2019 r. – po raz jedenasty z rzędu) czy Polityka Insight. W lutym 2018 roku została wpisana na listę The Legal 500 Hall of Fame, na której wyróżnieni są prawnicy od lat stale cieszący się najwyższym uznaniem wśród swoich klientów i wyróżniający się szczególnym profesjonalizmem w swoich jurysdykcjach.
Jest członkiem International Bar Association i European Competition Lawyers Forum. W 2018 r. została po raz szósty wybrana na prezesa Stowarzyszenia Prawa Konkurencji.
Agnieszka Stefanowicz-Barańska jest radcą prawnym. Ukończyła studia podyplomowe na King's College London w zakresie prawa unijnego i unijnego prawa ochrony konkurencji.


Szybkie menu