Język: PL | EN Czcionka: A A+ A + + Kontrast: Kontast Kontast Kontast Kontast
Opis zdjęcia

Anna Czornik

Radca Prawny, Senior Associate, Olesiński & Wspólnicy

Anna Czornik

Radca Prawny, Senior Associate, Olesiński & Wspólnicy

Specjalizuje się w doradztwie z zakresu prawa spółek handlowych, fuzji, przejęć i restrukturyzacji oraz prawa rynku kapitałowego. Posiada praktyczne doświadczenie we współpracy z dużymi przedsiębiorcami z kapitałem polskim i zagranicznym (w tym spółkami publicznymi).

Doradza w sprawach związanych z prawem korporacyjnym, restrukturyzacjami, umowami inwestycyjnymi, finansowaniem kapitałowym i dłużnym oraz strukturyzacją modeli biznesowych i holdingów.

W ramach praktyki rynku kapitałowego wspiera spółki publiczne w kształtowaniu wewnętrznych procedur i polityk, w kwestiach związanych z obszarem giełdowym oraz w bieżącej działalności klientów z zakresu prawa gospodarczego (w tym sporów sądowych) i korporacyjnego.

Zrealizowała projekty obejmujące m.in. kompleksowe negocjacje umów, emisje obligacji, proces dematerializacji akcji, przekształcenia i połączenia spółek, opracowanie i implementację modeli oraz strategii prowadzenia działalności gospodarczej, złożone procesy cywilne.

Ekspert w obszarze ESG. Wpiera przedsiębiorców przy raportowaniu niefinansowym (sustainability) w standardzie GRI i ESRS.
Autorka i współautorka publikacji naukowych i popularnonaukowych z dziedziny rynków kapitałowych i prawa korporacyjnego. Prelegentka szkoleń i konferencji w tych obszarach.

Absolwentka prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim, zarządzania na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie oraz prawa międzynarodowego na University of Groningen.

Biegle posługuje się językiem angielskim i niemieckim.

Szybkie menu