Język: PL | EN Czcionka: A A+ A + + Kontrast: Kontast Kontast Kontast Kontast
Opis zdjęcia

Beata Binek

Starszy Prawnik, Kancelaria CMS Cameron McKenna

Beata Binek

Starszy Prawnik, Kancelaria CMS Cameron McKenna

Jest starszym prawnikiem w Departamencie Transakcji i Prawa Spółek warszawskiego biura CMS Cameron McKenna. Doradza podmiotom zagranicznym oraz polskim w zakresie działalności na rynkach kapitałowych, w tym przy połączeniach i podziałach spółek, emisjach publicznych
i niepublicznych papierów wartościowych i instrumentów finansowych, wprowadzaniu i wycofywaniu akcji spółek z obrotu na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych oraz rynku nieregulowanym NewConnect, nabyciach i zbyciach znacznych pakietów akcji spółek publicznych, realizacji programów buy-back, tworzeniu i prowadzeniu działalności w Polsce przez polskie i zagraniczne podmioty regulowane: towarzystwa funduszy inwestycyjnych, fundusze
inwestycyjne i emerytalne, banki oraz domy maklerskie. Przed rozpoczęciem pracy w CMS Cameron McKenna pracowała w polskich oraz międzynarodowych kancelariach prawnych w Polsce i USA. Pracowała także przez ponad 5 lat w Departamencie Prawnym Komisji Nadzoru Finansowego. Od wielu lat prowadzi szkolenia i warsztaty, przede wszystkim dla członków zarządów spółek publicznych, dotyczące funkcjonowania spółek giełdowych, prawa papierów
wartościowych, wprowadzania akcji do obrotu,obowiązków informacyjnych, zagadnień regulacyjnych. Współpracuje jako wykładowca z Akademią Liderów Rynku Kapitałowego, Akademią mediów oraz Związkiem Maklerów i Doradców. Beata jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Centrum Prawa Amerykańskiego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła także program Executive
MBA Uniwersytetu w Minnesocie (WEMBA). Włada biegle językiem angielskim oraz zna język francuski.

Szybkie menu