Język: PL | EN Czcionka: A A+ A + + Kontrast: Kontast Kontast Kontast Kontast
Opis zdjęcia

Dariusz Bugajski

Dyrektor Departamentu Doradztwa Korporacyjnego Polski Dom Maklerski S.A.

Dariusz Bugajski

Dyrektor Departamentu Doradztwa Korporacyjnego Polski Dom Maklerski S.A.

Posiada ponad 24-letnie doświadczenie zawodowe, w tym ponad 18-letnie w doradztwie strategicznym i transakcyjnym. Zrealizował szereg projektów pozyskiwania i organizowania finansowania, transakcji fuzji i przejęć, jak również strategii rozwoju i restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw.

Swoje doświadczenie zawodowe zdobywał kierując pracami zespołów doradztwa finansowego w takich firmach jak PwC, BRE Corporate Finance, Erste Securities Polska, czy Grant Thornton. Wśród klientów, którym doradzał byli zarówno główni gracze na rynkach, korporacje międzynarodowe, fundusze inwestycyjne, jak również mniejsze firmy będące w fazie budowania swojej pozycji na rynku.
Od 2011 pracował po stronie dotychczasowych klientów – najpierw jako Dyrektor Generalny Oddziału zagranicznego spółki celowej PGNiG SA, odpowiadał za realizację projektu poszukiwania złóż węglowodorów w Libii, w tym za wypracowanie strategii działania i przeprowadzenie procesu zmian organizacyjnych dostosowując Oddział do kolejnego etapu działalności, a następnie w LOTOS Petrobaltic S.A., spółce odpowiedzialnej za działalność poszukiwawczo-wydobywczą w ramach Grupy Kapitałowej Grupa LOTOS SA, współuczestniczył w transakcji nabycia pakietu Heimdal w Norwegii, jak również nadzorował opracowanie strategii dalszych akwizycji w celu zbudowania optymalnego portfela aktywów.
Od kwietnia 2017 pracuje w Polskim Domu Maklerskim S.A. Obecnie na stanowisku Dyrektora Departamentu Doradztwa Korporacyjnego. Zasiadał i zasiada w radach nadzorczych spółek, m.in.: IPO DK S.A., Zortrax S.A. czy F1 Pharma sp. z o.o. oraz w zarządach spółek prywatnych o profilu doradczym i inwestycyjnym.
Absolwent Wydziału Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Szybkie menu