Język: PL | EN Czcionka: A A+ A + + Kontrast: Kontast Kontast Kontast Kontast
Opis zdjęcia

Dariusz Greszta

Partner, Kancelaria CMS Cameron McKenna

Dariusz Greszta

Partner, Kancelaria CMS Cameron McKenna

Radca prawny, jest partnerem kierującym Departamentem Transakcji i Prawa Spółek w warszawskim biurze CMS Cameron McKenna. Specjalizuje się w prawie papierów  wartościowych, fuzjach i przejęciach oraz prawie spółek. Reprezentował banki inwestycyjne, polskich prywatnych i publicznych emitentów papierów wartościowych oraz rząd Rzeczpospolitej Polskiej w związku z transakcjami na międzynarodowych rynkach kapitałowych. Świadczył usługi doradcze polskim emitentom i subemitentom, m. in., w związku z emisjami euroobligacji, w tym euroobligacji zamiennych oraz w związku z pierwszą polską emisją Yankee Bonds i globalnych kwitów depozytowych GDR. Doradza także w sprawach związanych z przejęciami spółek giełdowych
przez inne podmioty oraz wycofaniem akcji z obrotu publicznego. Oprócz transakcji na publicznym rynku papierów wartościowych, częstym przedmiotem porad prawnych Dariusza Greszty są także fuzje, przejęcia oraz restrukturyzacje podmiotów gospodarczych. Z jego usług korzystają duże instytucje polskie i zagraniczne, w tym fundusze typu venture capital oraz private equity, jak również inne instytucje finansowe jak banki czy towarzystwa ubezpieczeniowe. Jego doświadczenie z zakresu fuzji i przejęć obejmuje transakcje na akcjach i udziałach oraz na składnikach majątkowych, transakcje wykupu spółki przez zarząd z zastosowaniem dźwigni finansowej, instytucjonalne lub umowne przedsięwzięcia joint venture, inwestycje bezpośrednie i inne. Dariusz Greszta doradza też przy restrukturyzacji spółek, reorganizacjach grup kapitałowych, zmianie struktury kapitałowej istniejących inwestycji oraz przy sporach podmiotów gospodarczych w Polsce. Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, posiada dyplom LL.M. w zakresie międzynarodowego prawa gospodarczego nadany przez Uniwersytet w Houston w Teksasie. Posiada uprawnienia radcy prawnego. Mówi biegle po angielsku.

Szybkie menu