Język: PL | EN Czcionka: A A+ A + + Kontrast: Kontast Kontast Kontast Kontast
Opis zdjęcia

Edyta Defańska-Czujko

Counsel, Adwokat, CRIDO Legal

Edyta Defańska-Czujko

Counsel, Adwokat, CRIDO Legal

Edyta Defańska-Czujko od 12 lat doradza pracodawcom w zakresie indywidualnego oraz zbiorowego prawa pracy, ubezpieczeń społecznych oraz ochrony danych osobowych w zatrudnieniu. Posiada bogate doświadczenie w restrukturyzacjach zatrudnienia obejmujących w szczególności outsourcing pracowniczy oraz zwolnienia grupowe. Doradza również w złożonych, w tym w transgranicznych, transferach pracowników, w zagadnieniach dotyczących elastycznych form zatrudnienia oraz w związku z zatrudnianiem pracowników tymczasowych. Jej doświadczenie w zakresie zbiorowego prawa pracy obejmuje problematykę układów zbiorowych pracy i innych porozumień zawieranych ze stroną związkową oraz rozwiązywania sporów zbiorowych. Prowadzi również negocjacje ze związkami zawodowymi. Ponadto, doradza w kwestiach związanych z wynagradzaniem członków zarządów oraz kadry kierowniczej wyższego szczebla, w zagadnieniach związanych z politykami wynagrodzeń oraz w obszarze przepisów szczególnych dla podmiotów prowadzących działalność regulowaną. Systematycznie reprezentuje pracodawców przed sądami powszechnymi oraz organami kontroli. Jej praktyka procesowa obejmuje w szczególności sprawy związane z ustaleniem istnienia stosunku pracy, zwolnieniami kadry menedżerskiej, a także sprawy dotyczące naruszenia dóbr osobistych pracowników, mobbingu oraz dyskryminacji. Pracuje dla klientów działających w różnych sektorach gospodarki, w tym finansowej, usługowej oraz branży usług BPO/SSC. Ponadto, prowadzi bieżącą obsługę prawną dla wielu firm krajowych i zagranicznych, ze szczególnym uwzględnieniem głównych obszarów jej specjalizacji. Zanim dołączyła do CRIDO LEGAL była partnerem i szefem praktyki prawa pracy w kancelarii Czublun Trębicki wyróżnionej w zeszłym roku w rankingu Chambers Europe. Wcześniej przez 7 lat związana była z kancelarią prawną Domański Zakrzewski Palinka, gdzie zajmowała się doradztwem w zakresie praw pracy doradzając klientom korporacyjnym. Jest adwokatem i absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Szybkie menu