Język: PL | EN Czcionka: A A+ A + + Kontrast: Kontast Kontast Kontast Kontast
Opis zdjęcia

Ewa Sowińska

Zastępca Prezesa, Polska Izba Biegłych Rewidentów

Ewa Sowińska

Zastępca Prezesa, Polska Izba Biegłych Rewidentów

Ewa Sowińska, Zastępca Prezesa, Polska Izba Biegłych Rewidentów

Specjalizuje się w badaniach sprawozdań finansowych spółek realizujących kontrakty długoterminowe oraz spółek z sektora morskiego. Posiada duże doświadczenie w badaniu sprawozdań przygotowanych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości i Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSR/MSSF) oraz w realizacji projektów typu due diligence.

Partner ESO Audit. Przez trzynaście lat (do września 2009 r.) pracowała w firmie audytorskiej PricewaterhouseCoopers sp. z o.o., gdzie pełniła funkcję członka zarządu. Jest członkiem Gdańskiego Klubu Biznesu, Rady Programowej Pracodawców Pomorza oraz BPO Education Center przy Sopockiej Szkole Wyższej oraz członkiem Rady konsultacyjnej przy Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej. Jest przewodniczącą Rady Programowej Fundacji Forum Mentorów oraz fundatorką i wiceprezes Zarządu Fundacji Metapomoc.

W latach 2007–2011 była członkiem Krajowej Komisji Nadzoru oraz Zarządu Regionalnego Oddziału KIBR w Gdańsku. W latach 2003–2007 członek Komisji KRBR do opiniowania aktów prawnych. W ubiegłej kadencji była członkiem Krajowej Rady Biegłych Rewidentów. Reprezentuje KIBR przy Zespole ds. Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw przy Ministrze Gospodarki RP.

Zorganizowała kilka konferencji poświęconych zagadnieniom audytu, rachunkowości oraz społecznej odpowiedzialność biznesu. Zajmuje się coachingiem. Prowadzi szkolenia dla członków rad nadzorczych i biegłych rewidentów z zakresu rewizji finansowej oraz MSR/MSSF.

Szybkie menu