Język: PL | EN Czcionka: A A+ A + + Kontrast: Kontast Kontast Kontast Kontast
Opis zdjęcia

Janusz Sochański

Dział Emitentów, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie

Janusz Sochański

Dział Emitentów, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie

Janusz Sochański, Główny Specjalista, Dział Emitentów Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie

Absolwent Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego na kierunku Marketing i Zarządzanie oraz Wyższej Szkoły Ekonomiczno – Informatycznej na kierunku Finanse i Bankowość.

Od 1999 roku pracownik Działu Emitentów Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, prelegent podczas licznych szkoleń dla potencjalnych emitentów z zakresu pozyskiwania kapitału na Giełdzie i zasad ładu korporacyjnego. Współpracował z Boston Consulting Group nad Strategią dla GPW, zaangażowany w procesy implementacji prawa europejskiego związane z integracją europejskich rynków kapitałowych, odpowiedzialny za analizę spółek na potrzeby dopuszczania do obrotu na Głównym Rynku GPW i NewConnect oraz nadzór nad obowiązkami informacyjnymi spółek w alternatywnym systemie obrotu.

Od 2002 roku związany z tematyką zasad dobrych praktyk obowiązujących spółki giełdowe, uczestniczył w pracach nad stworzeniem Zbioru Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, oraz Zbiorów Dobrych Praktyk obowiązujących na NewConnect.

Szybkie menu