Język: PL | EN Czcionka: A A+ A + + Kontrast: Kontast Kontast Kontast Kontast
Opis zdjęcia

Janusz Tomczak

Adwokat, Partner, Wardyński i Wspólnicy

Janusz Tomczak

Adwokat, Partner, Wardyński i Wspólnicy

Janusz Tomczak, Adwokat, Partner, Wardyński i Wspólnicy

Janusz Tomczak, adwokat, partner kancelarii, jest odpowiedzialny za praktykę karną, zajmuje się także praktyką rozwiązywania sporów i arbitrażu. Odpowiada również za obszar cyberbezpieczeństwa w praktyce prawa nowych technologii.

Reprezentuje polskich i zagranicznych klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych w postępowaniach karnych, karnych gospodarczych i cywilnych. Bierze udział w postępowaniach wewnętrznych mających na celu wyeliminowanie albo ograniczenie negatywnych konsekwencji przestępstw gospodarczych.

Doradza również w zakresie mechanizmów pozwalających zapobiegać nieprawidłowościom i nadużyciom w działalności gospodarczej (compliance programmes). Ocenia ryzyko odpowiedzialności karnej wynikające ze zdarzeń gospodarczych.

Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (2001) oraz studia podyplomowe z zakresu prawa karnego skarbowego i gospodarczego na Uniwersytecie Jagiellońskim (2012). Poza aplikacją adwokacką odbył także szereg szkoleń w ramach aplikacji prokuratorskiej. 

Jest autorem kilku publikacji dotyczących praktycznych aspektów postępowań karnych oraz zwalczania przestępczości gospodarczej. Prowadzi wykłady i szkolenia dotyczących różnych aspektów odpowiedzialności karnej oraz postępowań.

Jest współautorem książek „Spory cywilne i gospodarcze. Przykłady z praktyki” (Warszawa 2011) oraz „Ryzyka prawne w transakcjach fuzji i przejęć” (Warszawa 2013) wydanych przez LexisNexis Polska we współpracy z kancelarią Wardyński i Wspólnicy.

Jest członkiem Izby Adwokackiej w Warszawie oraz sędzią Wyższego Sądu Dyscyplinarnego Adwokatury. Pełni funkcję regionalnego reprezentanta na Europę Wschodnią Komisji Prawa Karnego przy IBA, jest też członkiem Lex Mundi oraz World Services Group.

Jest ekspertem Fair Trials International oraz Transparency International (współautor raportu „Stosowanie konwencji OECD o zwalczaniu przekupstwa zagranicznych funkcjonariuszy publicznych w międzynarodowych transakcjach handlowych” za lata 2011 – 2014).

Do kancelarii Wardyński i Wspólnicy dołączył w 2003 r.

Szybkie menu