Język: PL | EN Czcionka: A A+ A + + Kontrast: Kontast Kontast Kontast Kontast
Opis zdjęcia

Klaudia Brzezińska-Jaromin

Adwokat, Senior Associate w Kancelarii Prof. M. Wierzbowski i Partnerzy – Adwokaci i Radcowie Prawni

Klaudia Brzezińska-Jaromin

Adwokat, Senior Associate w Kancelarii Prof. M. Wierzbowski i Partnerzy – Adwokaci i Radcowie Prawni

Klaudia Brzezińska-Jaromin, Adwokat, Senior Associate w Kancelarii Prof. M. Wierzbowski i Partnerzy – Adwokaci i Radcowie Prawni

Specjalizuje się w prawie korporacyjnym, prawie rynku kapitałowego i transakcjach M&A.

Posiada doświadczenie w doradztwie na rzecz emitentów w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych, przeprowadzaniu publicznych i prywatnych ofert papierów wartościowych, przejściach z ASO na rynek regulowany oraz prowadzeniu postępowań przed Komisją Nadzoru Finansowego w sprawie zatwierdzenia prospektów. Doradza w transakcjach fuzji i przejęć, połączeniach i przekształceniach spółek. Prowadzi i nadzoruje prawne badania due diligence spółek.

Jest współautorką m.in. komentarza do prawa rynku kapitałowego pod red. M. Wierzbowskiego, L. Sobolewskiego i P. Wajdy (CH Beck 2018 i 2022), komentarza do ustawy o obligacjach (CH Beck 2019) oraz publikacji Meritum postępowanie administracyjne, egzekucyjne i sądowoadministracyjne (Wolters Kluwer 2020 i 2022).

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (summa cum laude) oraz Aplikacji Adwokackiej w Izbie Warszawskiej.

Szybkie menu