Język: PL | EN Czcionka: A A+ A + + Kontrast: Kontast Kontast Kontast Kontast
Opis zdjęcia

Krzysztof Rudnicki

Doświadczony Menedżer, Dział Zarządzania Ryzykiem Nadużyć, EY Polska

Krzysztof Rudnicki

Doświadczony Menedżer, Dział Zarządzania Ryzykiem Nadużyć, EY Polska

Krzysztof Rudnicki, Starszy Konsultant, EY

Krzysztof Rudnicki jest Starszym Konsultantem w Dziale Zarządzania Ryzykiem Nadużyć w warszawskim biurze EY, gdzie odpowiada za praktyczną realizację audytów śledczych, zwłaszcza w obszarze wykorzystania osobowych źródeł informacji. Podczas działań wyjaśniających koordynuje współpracę z organami ścigania, zapewniając odpowiednią jakość zgromadzonego materiału dowodowego. Głównym celem działań Krzysztofa jest kompleksowe odtworzenie stanu faktycznego, jednoznacznie wskazujące na krąg osób zaangażowanych
w popełnienie czynu zabronionego.

Bogate doświadczenie zawodowe obejmuje prowadzenie oraz koordynację szkoleń z taktyki i technik przesłuchań, adresowanych między innymi do funkcjonariuszy służb specjalnych. Wielokrotnie powoływany jako biegły sądowy z zakresu wariografii kryminalistycznej w najpoważniejszych sprawach karnych, także ukierunkowanych na zwalczanie przestępczości zorganizowanej. Doświadczony konsultant policyjnych Archiwów X, współpracujący w opracowywaniu i dowodzeniu wersji śledczych przestępstw, faktycznie niewykrytych do 30 lat wstecz. W ocenie przedstawicieli organów ścigania, jeden z najskuteczniejszych przesłuchujących na terenie kraju, wyróżniający się nowatorskim podejściem do realizacji czynności dowodowych.
Twórca wielokanałowego przesłuchania progowego, chrakteryzującego się ponadprzeciętną efektywnością w skomplikowanych sprawach karnych. Dostosował do współczesnych wymagań formułę wywiadu kognitywnego, wzbogacając ją o szereg nowych instrumentów taktycznych. Wdrożył do praktyki śledczej kontekstowe techniki ogniskowania, jak również narzędzia wspomagające analizę behawioralną. Obecnie prowadzi prace nad autorskim projektem taktycznym, obejmującym specyficzne komponenty wypowiedzi jako determinanty wiarygodności składanych zeznań i wyjaśnień.

 

Szybkie menu