Język: PL | EN Czcionka: A A+ A + + Kontrast: Kontast Kontast Kontast Kontast
Opis zdjęcia

Krzysztof Szułdrzyński

Partner, PwC

Krzysztof Szułdrzyński

Partner, PwC

Krzysztof jest partnerem w dziale audytu i usług doradczych w PwC w Polsce. Kieruje grupą doradztwa w zakresie systemów informatycznych, kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem i audytu wewnętrznego PwC w Europie Centralnej i Wschodniej. Grupa ta przeprowadza przeglądy systemów kontroli wewnętrznej i systemów IT zarówno dla celów badania sprawozdań finansowych jak też doradzając klientom w optymalizacji tych systemów. Krzysztof jest ekspertem w zakresie kontroli wewnętrznej i ładu korporacyjnego. W latach 2005 – 2007 był odpowiedzialny za usługi doradcze związane z wdrożeniem wymogów ustawy Sarbanes – Oxley w Polsce. Prowadził lub brał udział jako ekspert w wielu dużych projektach wdrożenia wymogów
Sarbanes – Oxley w Polsce I Europie Centralnej. Krzysztof zrealizował wiele projektów z zakresu przeglądu i optymalizacji kontroli wewnętrznej i ładu korporacyjnego dużych giełdowych spółek. Doradza także spółkom w budowie, ocenie i poprawie efektywności działania audytu wewnętrznego. Współpracuje też z szefami audytu wewnętrznego realizując projekty w ramach umów co-sourcingu. Krzysztof jest jednym z organizatorów Forum Rad Nadzorczych (wspólnej inicjatywy GPW, SEG i PwC) oraz autorem publikacji w zakresie Ładu Korporacyjnego. Uczestniczył w szeregu konferencji w charakterze eksperta merytorycznego w tym zakresie. Krzysztof posiada uprawnienia biegłego rewidenta (ACCA) i doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych, natomiast od ponad 10 lat zajmuje się doradztwem w zakresie optymalizacji kontroli i procesów biznesowych. W ostatnich latach prowadził
lub był zaangażowany w wiele dużych projektów mających na celu poprawę struktury organizacyjnej, systemu kontroli wewnętrznej oraz przeprowadzenie analizy ryzyka. Krzysztof jest absolwentem Wydziału Ekonomii i Handlu Uniwersytetu „La Sapienza” w Rzymie. Pracuje w PwC od 17 lat. Mówi biegle po polsku, angielsku i włosku.

Szybkie menu