Język: PL | EN Czcionka: A A+ A + + Kontrast: Kontast Kontast Kontast Kontast
Opis zdjęcia

Łukasz Strycharczyk

Adwokat, Senior Associate, KMD.Legal

Łukasz Strycharczyk

Adwokat, Senior Associate, KMD.Legal

Łukasz Strycharczyk Adwokat, Senior Associate, KMD.Legal

Członek Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie. Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego uzyskując dyplom summa cum laude. Doświadczenia zawodowe zdobywał w renomowanych kancelariach warszawskich, w tym w kancelariach obsługujących klientów korporacyjnych i międzynarodowych oraz w organizacjach pozarządowych.

W KMD.Legal odpowiada za obsługę postępowań gospodarczych na gruncie prawa karnego oraz sporów korporacyjnych. Zajmuje się zagadnieniami związanymi z identyfikacją, oceną i ograniczaniem ryzyka, w szczególności związanego z odpowiedzialnością gospodarczą i karną.

Współautor pierwszego na rynku komentarza wydawnictwa C.H. Beck do ustawy z dnia 01.03.2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, uwzględniającego najnowsze zmiany ustawodawcze. Wraz z zespołem KMD Legal przygotowuje fragmenty komentarza do nowej ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa..


Szybkie menu