Język: PL | EN Czcionka: A A+ A + + Kontrast: Kontast Kontast Kontast Kontast
Opis zdjęcia

Marek Wodnicki

Dyrektor Biura Prawnego, GPW w Warszawie

Marek Wodnicki

Dyrektor Biura Prawnego, GPW w Warszawie

Marek Wodnicki, Dyrektor Działu Prawnego, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Podyplomowych Studiów Podatkowych w Szkole Głównej Handlowej. Ukończył aplikację radcowską i sędziowską. Od 1995 roku wpisany na listę radców prawnych. Pracował między innymi w Sądzie Wojewódzkim w Warszawie oraz w Ministerstwie Finansów. Od 1995 roku związany zawodowo z Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Od 1998 roku dyrektor Działu Prawnego GPW.

Pełnił funkcje w radach nadzorczych, m.in.  MTS-CeTO S.A. oraz WSE InfoEngine S.A. Obecnie członek rad nadzorczych Izby Rozliczeniowej Giełd Towarowych S.A., Towarowej Giełdy Energii S.A. oraz WSE Services S.A.

Sędzia Sądu Giełdowego, przez trzy kadencje pełnił w nim funkcję wiceprezesa. Sędzia Sądu Polubownego przy Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.

Wykładowca z zakresu prawa rynku kapitałowego, m.in. podyplomowych studiów Akademia Spółek w Szkole Głównej Handlowej.

Szybkie menu